Print Friendly
+100%-
2
3 4
5

MAMY ŚWIADOMOŚĆ I ROZUMIEMY POTRZEBY UCZELNI

 • nasi eksperci wywodzą się z różnych uczelni w kraju i za granicą,
 • wiemy jak różne są problemy i cele uczelni  publicznych i niepublicznych,
 • znamy i rozumiemy wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych (np. niż demograficzny, niedostateczne, finansowanie uczelni, często zmieniające się przepisy prawne itp.).


JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W ROZWÓJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 • nasi eksperci aktywnie uczestniczą w procesie stanowienia prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych,
 • nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystujemy także w pracy w gremiach eksperckich takich jak: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Komisja Akredytacyjną, Radą Młodych Naukowców przy MNiSW,
 • opracowujemy ekspertyzy dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego.


POSIADAMY WIEDZĘ EKSPERCKĄ I BOGATE DOŚWIADCZENIE

 • świadomość trendów w polskim i europejskim szkolnictwie wyższym,
 • posiadamy wiedzę nt. dobrych praktyk stosowanych na światowych uczelniach oraz wiemy jak je zaimplementować w polskich warunkach,
 • w ramach współpracy z różnymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego korzystamy także ze wsparcia know how naszych Partnerów.


W DZIAŁANIU JESTEŚMY SKUTECZNI I NASTAWIAMY SIĘ EFEKTY

 • oferujemy uczelniom rozwiązania oparte na pogłębionych badaniach, analizach, specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu
 • szacujemy stopień ryzyka podejmowanych przez uczelnię działań i zajmujemy się jego niwelowaniem
 • poprzez nasze działania optymalizujemy wykorzystanie zasobów uczelni
 • wspólnie z naszymi klientami ustalamy cele i pożądane efekty współpracy oraz zakres działań zmierzających do ich osiągnięcia
 • oferowane przez nas usługi dopasowane są do potrzeb i specyfiki danej uczelni


NASZYM PARTNEROM GWARANTUJEMY PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO:

 • naszym klientom gwarantujemy pełen profesjonalizm świadczonych usług oraz bezwzględną terminowość ich wykonania,
 • dostarczamy skuteczne narzędzia i rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • poprzez zespół wysokiej klasy ekspertów gwarantujemy efektywność w  działaniu,
 • relacje z klientami oparte są zawsze na wzajemnym zaufaniu i gwarancji zachowania pełnej poufności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl