Print Friendly
+100%-
Debata: „Statuty uczelni a Ustawa 2.0” – 18 lutego 2019 r. Lut06

Debata: „Statuty uczelni a Ustawa 2.0” – 18 lutego 2019 r.

Już 18 lutego 2019 r. na Politechnice Łódzkiej odbędzie się pierwsza z debat środowiskowych organizowana w ramach NKN Forum. Długa lista zmian, które podyktowane są Ustawą 2.0 umożliwia polskim uczelniom szersze decydowanie na temat własnego ustroju i struktury organizacyjnej. Cykl debat środowiskowych organizowanyc...

Więcej
Nowelizacja UPSWiN Lut13

Nowelizacja UPSWiN

Pojawiła się kolejna nowelizacja , dotycząca możliwości wskazania w statucie uczelni osoby pełniącej obowiązki rektora w sytuacji wygaszenia jego mandatu. Zgodnie z nowym brzmieniem szkoła wyższa może sama zdecydować kto przejmuje ...

Więcej
Przewodnik po nowym systemie szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0 Lut19

Przewodnik po nowym systemie szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0

MNiSW opublikowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. W pracach nad dokumentem brali udział również eksperci IRSW: , , , , Jakub Kosowski, i, Tomasz Lewiński, Sebastian Kwiecień i Michał Domagała. Przewodnik ma ułatwiać odnalezienie się wśród nowych regulacji i pr...

Więcej
Ochrona danych osobowych wyzwaniem dla szkół wyższych (część II) Lut26

Ochrona danych osobowych wyzwaniem dla szkół wyższych (część II)

Artykuł będzie zawierać analizę najczęściej występujących naruszeń popełnianych przez szkoły wyższe w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotychczasowa praktyka przetwarzania danych osobowych przez szkoły wyższe wykazała, że wśród najczęstszych naruszeń dochodzi przy procesie rekrutacji, w przypadku publikowa...

Więcej
Odpłatność za doktorat w okresie przejściowym – interpretacja prawna Lut28

Odpłatność za doktorat w okresie przejściowym – interpretacja prawna

Zagadnienie odpłatności za postępowania związane z nadawaniem stopnia doktora w nowej ustawie zostały uregulowane w art. 182. Zgodnie z jego ustępem 4, opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształce...

Więcej

MNiSW opublikowało rozporządzenie ws. ewaluacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało dzisiaj rozporządzenie dotyczące ewaluacji jednostek naukowych. Reforma przewiduje między innymi: ocenę działalności naukowej w ramach dyscyplin ewaluacja wszystkich pracowników naukowych limit osiągnięć zgłaszanych do oceny ...

Więcej
Konferencja „Direct to Internationalization – how to attract american students to polish universities?” Mar01

Konferencja „Direct to Internationalization – how to attract american students to polish universities?”

W dniach 7-8 marca 2019 serdecznie zapraszamy na dwudniową konferencję z cyklu „Direct to internationalization”, podczas której amerykańscy i polscy eksperci opowiedzą o tym w jaki sposób przyciągać studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskie uczelnie wyższe....

Więcej
Konferencja: Ustawa 2.0 – Rozwiązania Statutowe w Sprawach Pracowniczych Mar01

Konferencja: Ustawa 2.0 – Rozwiązania Statutowe w Sprawach Pracowniczych

Już 14 marca zapraszamy w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "USTAWA 2.0 – ROZWIĄZANIA STATUTOWE W SPRAWACH PRACOWNICZYCH". Konferencja ma na celu poruszenie tematów związanych ...

Więcej
Debata – „Szkoły Doktorskie” 20 marca 2019 r. Mar04

Debata – „Szkoły Doktorskie” 20 marca 2019 r.

20 marca odbędzie się druga z debat środowiskowych organizowana w ramach NKN Forum. Tym razem miejscem spotkania będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debata poświęcona będzie nowej firmie kształcenia doktorantów przewidzianej w Ustawie 2.0, czyli szkołom doktorskim. Przedstawiciele polskich uczelni zapreze...

Więcej
Statut uczelni w świetle Ustawy 2.0 / checklista statutowa do pobrania Mar07

Statut uczelni w świetle Ustawy 2.0 / checklista statutowa do pobrania

Statut każdej jednostki organizacyjnej to swoisty kręgosłup danego podmiotu – określa kształt danego organizmu, definiuje zasady kooperowania jego poszczególnych części, wyznacza ramy i zasady działania. Statuty uczelni publicznych to materia szczególnie specjalistyczna i szczególnie wymagaj...

Więcej
Konferencja: „Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego” Mar08

Konferencja: „Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego”

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął patronatem konferencję naukową: "Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego". Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" Wydziału Prawa i Administracji, działające w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po...

Więcej
Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej – przewodnik Mar08

Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej – przewodnik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło przewodnik po Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej. Dokument wyjaśnia potrzebę dokonywania zmian w dotychczasowym systemie ewaluacji i przedstawia założenia nowo przyjętych rozwiązań. Dodatkowe uzupełnienie stanowi omówienie 10 najważniejszych mitów dotyczącyc...

Więcej
Komunikacja międzykulturowa w uczelni Mar21

Komunikacja międzykulturowa w uczelni

Szok kulturowy to zjawisko zachodzące na styku kultur. Jego stopień zależy od wielu czynników, m.in. od tego jak bardzo różnią między sobą dane kultury. Kiedy na uczelni przyjmuje się na studia studentów zagranicznych, prawie każdy z nich doświadcza szoku kulturowego. Jedni radzą sobie z tym bardzo dobrze, są jednak te...

Więcej
Konferencja „IT w Uczelniach” Mar25

Konferencja „IT w Uczelniach”

Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął honorowym patronatem konferencję "IT w Uczelniach" organizowaną przez markę GigaCon. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Hotelu Courtyard w Warszawie.  Celem konferencji jest...

Więcej
MNiSW: lista 500 czasopism, które dostaną wsparcie Mar28

MNiSW: lista 500 czasopism, które dostaną wsparcie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę 500 czasopism, które jako laureaci konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymają wsparcie przeznaczone na podnoszenie jakości. Dzięki tym środkom, czasopisma będą miały możliwość trafienia do międzynarodowych baz i uzyskania pozycji równorzęd...

Więcej
Proces uczenia się przez całe życie wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego Kwi05

Proces uczenia się przez całe życie wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego

Jednym z założeń Procesu Bolońskiego były zmiany w systemie kształcenia, związane ze wzrostem roli procesu uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning). Według profesora J. Aoun'a z Northstern University, podstawowa misja uczelni powinn...

Więcej
Dyscypliny z nowej klasyfikacji – przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów Kwi08

Dyscypliny z nowej klasyfikacji – przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów

  Do 30 IX 2019 uczelnie mają obowiązek przyporządkowania kierunków obecnie prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji. Jednocześnie uczelnia nie może zmieniać procentowego przypisania do dyscyplin dla studiów, które rozpoczęły się przed rokiem 2019/2020. J...

Więcej
Ochrona danych osobowych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce Kwi24

Ochrona danych osobowych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylen...

Więcej

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl