PROJEKTY I DOTACJE UNIJNE - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

Uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym oferujemy usługi w zakresie realizacji projektów rozwojowych oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z zewnętrznych źródeł, takich jak programy unijne (Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Erasmus+ itp.), sponsorzy czy przedsiębiorcy. Wyszukujemy źródła finansowania, opracowujemy koncepcje projektów, przygotowujemy wnioski konkursowe wraz z dokumentacja, prowadzimy i rozliczamy projekty. Pomagamy nawiązać kontakt z potencjalnymi sponsorami, negocjujemy i finalizujemy umowy.

Oferujemy kompleksowe usługi polegające m.in. na:

  • wyszukaniu źródła finansowania dla konkretnych przedsięwzięć,
  • opracowaniu diagnozy dotyczącej możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla określonego podmiotu, w tym unijnych, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • przygotowaniu wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • prowadzeniu negocjacji i przygotowaniu dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, kompleksowej realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto oferujemy:
  • pozyskanie partnerów dla konkretnych projektów
  • optymalizację kosztów związanych z realizacją projektów
  • usługi doradcze i szkoleniowe
  • wsparcie w działaniach promocyjnych

Nasz zespół doskonale zna specyfikę funkcjonowania różnych typów uczelni czy wydziałów (technicznych, artystycznych, medycznych, itp.) dzięki czemu proponowane projekty lub koncepcje pozyskania środków finansowych są w pełni dostosowywane do potrzeb i specyfiki naszych klientów i z uwzględnieniem ich szczególnych wymagań.

Pośród setek projektów trzeba się odpowiednio wyróżnić. Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych IRSW skupia osoby, które potrafią w kreatywny i skuteczny sposób opracować całą koncepcję projektu, dzięki czemu zwiększa się szansa na uzyskanie dofinansowania.

Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz organizacjami z III sektora. Znamy ogólnoświatowe trendy i dobre praktyki fundraisingowe, dzięki czemu we współpracy z Uczelnią potrafimy skutecznie pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektów czy inwestycje.

Wysoka skuteczność. W ramach dotychczasowych naborów konkursowych prowadzonych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, mamy 80% skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych.

We współpracy liczy się zaufanie i elastyczność. Dzięki wybraniu naszej oferty nasi Klienci mają gwarancję odpowiedniego dostosowania modelu współracy do swoich potrzeb i możliwości.

Uniwersytet Medyczny Wrocław

Eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego aktywnie uczestniczyli w pracach nad tworzeniem koncepcji projektu oraz przygotowaniem wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który otrzymam finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2 530 419, 06 zł. Dodatkowo w chwili obecnej służą swoim doświadczeniem i radą na etapie realizacji zadań projektowych. Polecamy korzystanie z usług IRSW w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie ze środków Unii Europejskiej.

dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Przykładowe usługi:

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Potrzeba dodatkowego finansowania inwestycji lub bieżącej działalności;
- Brak znajomości dostępnych źródeł i form zewnętrznego finansowania;
- Brak wiedzy w zakresie przygotowywania wniosków konkursowych do projektów unijnych;
- Niewystarczające zasoby kadrowe lub czasowe pozwalające na pozyskanie finansów ze źródeł zewnętrznych.

Jakie osiągamy efekty?
- Profesjonalnie przygotowana dokumentacja konkursowa przy naborach w ramach funduszy unijnych
- Uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych
- Nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnymi darczyńcami i sponsorami
- Pozyskanie środków finansowych od sponsorów i darczyńców

W jaki sposób pracujemy?
- W uzgodnieniu z Klientem ustalamy zakres usługi;
- Wyszukujemy i przygotowujemy listę potencjalnych źródeł finansowania zewnętrznego;
- Analizujemy sytuację i specyfikę Klienta pod kątem możliwości projektowych;
- Analizujemy otoczenie Klienta pod kątem potencjalnych darczyńców, sponsorów lub partnerów biznesowych i nawiązujemy z nimi kontakt;
- We współpracy z Klientem opracowujemy koncepcję projektu i odpowiednią dokumentację konkursową;
- Negocjujemy warunki pozyskania dodatkowego dofinansowania (z darczyńcami, sponsorami, Instytucjami Pośredniczącymi, itp.);
- Prowadzimy wszystkie sprawy aż do sfinalizowania w postaci pozyskania dodatkowych funduszy;
- Opracowujemy plany fundraisingowe.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, lok. 2.13, 20-325 Lublin, moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie zawartym w formularzu:

w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,*

w celu przekazywania mi informacji handlowych o realizowanych produktach i usługach na adres mailowy wskazany w formularzu zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mam świadomość, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz że mogę odwołać zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.

* Pole obowiązkowe. Brak jego zaznaczenia uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl