Print Friendly
+100%-

Uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym oferujemy usługi w zakresie realizacji projektów rozwojowych oraz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z zewnętrznych źródeł, takich jak programy unijne (Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Erasmus+ itp.), sponsorzy czy przedsiębiorcy. Wyszukujemy źródła finansowania, opracowujemy koncepcje projektów, przygotowujemy wnioski konkursowe wraz z dokumentacja, prowadzimy i rozliczamy projekty. Pomagamy nawiązać kontakt z potencjalnymi sponsorami, negocjujemy i finalizujemy umowy.

Oferujemy kompleksowe usługi polegające m.in. na:

  • wyszukaniu źródła finansowania dla konkretnych przedsięwzięć,
  • opracowaniu diagnozy dotyczącej możliwości pozyskania środków zewnętrznych dla określonego podmiotu, w tym unijnych, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • przygotowaniu wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • prowadzeniu negocjacji i przygotowaniu dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, kompleksowej realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ponadto oferujemy:
  • pozyskanie partnerów dla konkretnych projektów
  • optymalizację kosztów związanych z realizacją projektów
  • usługi doradcze i szkoleniowe
  • wsparcie w działaniach promocyjnych

Nasz zespół doskonale zna specyfikę funkcjonowania różnych typów uczelni czy wydziałów (technicznych, artystycznych, medycznych, itp.) dzięki czemu proponowane projekty lub koncepcje pozyskania środków finansowych są w pełni dostosowywane do potrzeb i specyfiki naszych klientów i z uwzględnieniem ich szczególnych wymagań.

Pośród setek projektów trzeba się odpowiednio wyróżnić. Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych IRSW skupia osoby, które potrafią w kreatywny i skuteczny sposób opracować całą koncepcję projektu, dzięki czemu zwiększa się szansa na uzyskanie dofinansowania.

Posiadamy długoletnie doświadczenie we współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz organizacjami z III sektora. Znamy ogólnoświatowe trendy i dobre praktyki fundraisingowe, dzięki czemu we współpracy z Uczelnią potrafimy skutecznie pozyskać środki zewnętrzne na realizację projektów czy inwestycje.

Wysoka skuteczność. W ramach dotychczasowych naborów konkursowych prowadzonych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, mamy 80% skuteczności w pozyskiwaniu środków finansowych.

We współpracy liczy się zaufanie i elastyczność. Dzięki wybraniu naszej oferty nasi Klienci mają gwarancję odpowiedniego dostosowania modelu współracy do swoich potrzeb i możliwości.

Uniwersytet Medyczny Wrocław

Eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego aktywnie uczestniczyli w pracach nad tworzeniem koncepcji projektu oraz przygotowaniem wniosku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który otrzymam finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2 530 419, 06 zł. Dodatkowo w chwili obecnej służą swoim doświadczeniem i radą na etapie realizacji zadań projektowych. Polecamy korzystanie z usług IRSW w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, szczególnie ze środków Unii Europejskiej.

dr hab. Joanna Rosińczuk, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Przykładowe usługi:

Jakie problemy rozwiązujemy?
- Potrzeba dodatkowego finansowania inwestycji lub bieżącej działalności;
- Brak znajomości dostępnych źródeł i form zewnętrznego finansowania;
- Brak wiedzy w zakresie przygotowywania wniosków konkursowych do projektów unijnych;
- Niewystarczające zasoby kadrowe lub czasowe pozwalające na pozyskanie finansów ze źródeł zewnętrznych.

Jakie osiągamy efekty?
- Profesjonalnie przygotowana dokumentacja konkursowa przy naborach w ramach funduszy unijnych
- Uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych
- Nawiązanie kontaktu i współpracy z potencjalnymi darczyńcami i sponsorami
- Pozyskanie środków finansowych od sponsorów i darczyńców

W jaki sposób pracujemy?
- W uzgodnieniu z Klientem ustalamy zakres usługi;
- Wyszukujemy i przygotowujemy listę potencjalnych źródeł finansowania zewnętrznego;
- Analizujemy sytuację i specyfikę Klienta pod kątem możliwości projektowych;
- Analizujemy otoczenie Klienta pod kątem potencjalnych darczyńców, sponsorów lub partnerów biznesowych i nawiązujemy z nimi kontakt;
- We współpracy z Klientem opracowujemy koncepcję projektu i odpowiednią dokumentację konkursową;
- Negocjujemy warunki pozyskania dodatkowego dofinansowania (z darczyńcami, sponsorami, Instytucjami Pośredniczącymi, itp.);
- Prowadzimy wszystkie sprawy aż do sfinalizowania w postaci pozyskania dodatkowych funduszy;
- Opracowujemy plany fundraisingowe.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl