Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia - Instytut
Print Friendly
+100%-

Zajmujemy się tworzeniem od podstaw lub modernizacją wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w całej uczelni lub jej jednostce organizacyjnej, przy założeniu minimalizacji obciążenia pracowników pracą administracyjną i sprawozdawczą. Bierzemy udział w całym procesie wdrażania nowych lub zmienionych procedur, dokładając starań, aby zmiany były wprowadzone w sposób merytorycznie uzasadniony, planowy, efektywny oraz z poszanowaniem zwyczajów akademickich, przy uwzględnieniu najnowszych trendów w szkolnictwie wyższym. Dzięki autorskiemu modelowi budowy i wdrażania systemów zapewniania jakości kształcenia możemy zagwarantować, że ich implementacja przebiegnie sprawnie i przede wszystkim skutecznie.

Głównym wyróżnikiem jest bardzo bogate doświadczenie naszego zespołu ekspertów, którzy tworzyli, modernizowali i audytowali ponad 200 zróżnicowanych systemów zapewniania jakości kształcenia w Polsce i w Europie, zarówno na szczeblu uczelnianym jak i jednostkowym.


Naszą myślą przewodnią w zakresie budowy WSZJK jest "po pierwsze - nie utrudniać". Zgodnie z tą dewizą, opracowując poszczególne procedury kładziemy nacisk na ich względną prostotę i uniwersalność, co pozwala na znaczne ograniczenie zjawiska biurokracji oraz zmniejsza wymiar czasu niezbędnego pracownikom na odpowiednią realizację obowiązków wynikających z wdrożonych procedur.


Nasi eksperci doskonale znają specyfikę poszczególnych rodzajów/typów uczelni czy wydziałów (techniczne, artystyczne, medyczne, itp.) dzięki czemu proponowane rozwiązania są w pełni dostosowywane do potrzeb naszych klientów.


W procesie wdrażania zmian prowadzimy klienta "za rękę". W obecnych czasach nie sztuką jest stworzenie setek stron dokumentacji i procedur. Naszym celem jest pełne wdrożenie zmian wraz z całkowitym ich zrozumieniem przez klienta.

  • Doświadczenie i specjalistyczna wiedza naszego zespołu ekspertów wynika z wieloletniej pracy w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zagranicznych agencjach.
  • Charakteryzuje nas skrupulatność i wnikliwośćw analizowaniu funkcjonowania WSZJK.
  • Gwarantujemy użyteczność efektów audytu w postaci przejrzystego raportu zawierającego zestawienie wszelkich zaleceń i rekomendacji.
  • Cechuje nas kreatywne podejście do tworzenia unikatowych procedur w ramach systemów zapewniania jakości kształcenia.
  • Tworzymy procedury ograniczające biurokratyzację do niezbędnego minimum

WSPA - logo

W okresie Listopad 2015 – Styczeń 2016 eksperci IRSW przeprowadzili kompleksowy audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Efektem audytu było opracowanie szczegółowego raportu podsumowującego, w którym w rzetelny sposób zostały zarówno przedstawione jak i ocenione oraz omówione poszczególne elementy istniejącego systemu jakości. Raport uwzględniał także zestawienie ogólnych zaleceń i kierunków prac naprawczych i rozwojowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i podejścia ekspertów IRSW do powierzonego im zlecenia. Otwarty kontakt z pracownikami Uczelni, skrupulatność oraz duże zaangażowanie przedstawicieli Instytutu pozwoliło na sprawne przeprowadzenie audytu bez zakłócania pracy poszczególnych działów WSPA.

dr Marta Komorska
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie


WSPA - logo

W ramach stałej współpracy prowadzonej od kwietnia 2016 roku eksperci IRSW opracowali dla WSPA nową koncepcję zarządzania jakością kształcenia, w ramach której opracowali m.in. nową politykę jakości uczelni, nową strukturę systemu zapewniania jakości kształcenia oraz szereg procedur obejmujących swoim działaniem wszystkie kluczowe obszary procesu kształcenia ujęte m.in. w dokumencie The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area 2015. Opracowany na nowo system w pełni odpowiada naszym potrzebom i specyfice funkcjonowania niepublicznej szkoły wyższej, jak również został pozytywnie oceniony przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Obecnie eksperci IRSW, poprzez szereg spotkań i rozmów z pracownikami uczelni, prowadzą dalsze działania związane z wdrożeniem nowych procedur, co w naszej opinii pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia założonych celów oraz lepsze ich zrozumienie przez kadrę uczelnianą.

dr Marta Komorska
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Przykładowe usługi realizowane w obszarze systemów jakości kształcenia:

Jakie problemy rozwiązujemy?
• Brak wiedzy na temat obiektywnego, rzeczywistego funkcjonowania WSZJK w jednostce;
• Brak umiejętności zweryfikowania poprawności i kompletności działania WSZJK
• Nieobiektywne podejście do własnego "dzieła" w postaci WSZJK;
• Brak profesjonalnej wiedzy na temat standardów jakie powinien spełniać WSZJK.

Jakie osiągamy efekty?
• Zapewniamy profesjonalną i pogłębioną ocenę funkcjonowania WSZJK;
• Identyfikujemy i wskazujemy obszary WSZJK wymagające naprawy lub całkowitego opracowania;
• Opracowujemy dla uczelni kompleksowe zestawienie zaleceń dotyczących modernizacji WSZJK.

W jaki sposób pracujemy?
• W uzgodnieniu z klientem opracowujemy wzorzec audytu (zestaw kryteriów oceny)
• Odbywamy spotkania z każdą z grup objętych działaniem WSZJK (wywiady pogłębione);
• Gromadzimy i analizujemy wszelkie dokumenty, które świadczą o funkcjonowaniu WSZJK;
• Tworzymy przejrzysty raport z uwypuklonymi zaletami i wadami systemu oraz rekomendacjami;
• Omawiamy szczegółowo każdy aspekt raportu i rekomendacji podczas spotkania podsumowującego.

Jakie problemy rozwiązujemy?
• Brak spójnego i sprawnego systemu jakości kształcenia
• Istnienie WSZJK wyłącznie w dokumentach bez rzeczywistego funkcjonowania
• Nieaktualny i nieprzystający do specyfiki uczelni oraz obowiązujących standardów zestaw procedur jakościowych
• Luki w przyjętym systemie zapewniania jakości kształcenia

Jakie osiągamy efekty?
• Opracowujemy profesjonalny zestaw procedur zapewniania jakości kształcenia uwzględniających specyfikę jednostki
• Oferujemy pełne wdrożenie procedur w jednostce, uwzględniające wszystkie osoby i obszary związane z jakością kształcenia;
• Zapewniamy kompleksowe opracowanie procedur zgodnych z przyjętymi standardami (m.in. PKA);
• Opracowane przez nas procedury mają charakter kompletny, tworzą spójny system zapewniania jakości kształcenia.

W jaki sposób pracujemy?
• Budowę systemu poprzedzamy pogłębionym badaniem specyfiki jednostki w celu ustalenia szczegółowych potrzeb i oczekiwań klienta
• Tworzymy matrycę procesów i powiązań związanych z kształceniem;
• Zapewniamy konsultacje przedwdrożeniowe na etapie tworzenia procedur;
• Tworzymy kompletny dokument w postaci Księgi jakości;
• Omawiamy szczegółowo i wdrażamy każdą procedurę z wszystkimi zainteresowanymi osobami i podmiotami

Jakie problemy rozwiązujemy?
• Brak dostatecznej wiedzy wśród pracowników uczelni z zakresu zagadnień jakości kształcenia oraz systemów ich zapewniania;
• Brak umiejętności budowy i modernizacji procedur lub systemów zapewniania jakości kształcenia;

Jakie osiągamy efekty?
• Kadra pracowników uczelni zyskuje specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu jakości kształcenia;
• Kadra uczelni jest zdolna do samodzielnej pracy nad systemem zapewniania jakości kształcenia i jego procedurami.

W jaki sposób pracujemy?
• Program szkolenia tworzymy na podstawie pogłębionego wywiadu i badania potrzeb Klienta
• Dokonujemy diagnozy indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników;
• Nasze szkolenia pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów w zakresie WSZJK
• Tworzymy warunki do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi
• Gwarantujemy efektywną formę przekazywania wiedzy popartą praktycznymi przykładami jej zastosowania;
• Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, także w wersji on-line dostępne bezterminowo po zakończeniu szkolenia;
• Zapewniamy konsultacje poszkoleniowe z ekspertami;
• Miejsce, termin i czas trwania szkolenia ustalane są elastycznie.

Eksperci

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, lok. 2.13, 20-325 Lublin, moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie zawartym w formularzu:

w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,*

w celu przekazywania mi informacji handlowych o realizowanych produktach i usługach na adres mailowy wskazany w formularzu zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mam świadomość, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz że mogę odwołać zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.

* Pole obowiązkowe. Brak jego zaznaczenia uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl