Print Friendly
+100%-

Zajmujemy się tworzeniem od podstaw lub modernizacją wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w całej uczelni lub jej jednostce organizacyjnej, przy założeniu minimalizacji obciążenia pracowników pracą administracyjną i sprawozdawczą. Bierzemy udział w całym procesie wdrażania nowych lub zmienionych procedur, dokładając starań, aby zmiany były wprowadzone w sposób merytorycznie uzasadniony, planowy, efektywny oraz z poszanowaniem zwyczajów akademickich, przy uwzględnieniu najnowszych trendów w szkolnictwie wyższym. Dzięki autorskiemu modelowi budowy i wdrażania systemów zapewniania jakości kształcenia możemy zagwarantować, że ich implementacja przebiegnie sprawnie i przede wszystkim skutecznie.

Głównym wyróżnikiem jest bardzo bogate doświadczenie naszego zespołu ekspertów, którzy tworzyli, modernizowali i audytowali ponad 200 zróżnicowanych systemów zapewniania jakości kształcenia w Polsce i w Europie, zarówno na szczeblu uczelnianym jak i jednostkowym.


Naszą myślą przewodnią w zakresie budowy WSZJK jest "po pierwsze - nie utrudniać". Zgodnie z tą dewizą, opracowując poszczególne procedury kładziemy nacisk na ich względną prostotę i uniwersalność, co pozwala na znaczne ograniczenie zjawiska biurokracji oraz zmniejsza wymiar czasu niezbędnego pracownikom na odpowiednią realizację obowiązków wynikających z wdrożonych procedur.


Nasi eksperci doskonale znają specyfikę poszczególnych rodzajów/typów uczelni czy wydziałów (techniczne, artystyczne, medyczne, itp.) dzięki czemu proponowane rozwiązania są w pełni dostosowywane do potrzeb naszych klientów.


W procesie wdrażania zmian prowadzimy klienta "za rękę". W obecnych czasach nie sztuką jest stworzenie setek stron dokumentacji i procedur. Naszym celem jest pełne wdrożenie zmian wraz z całkowitym ich zrozumieniem przez klienta.

  • Doświadczenie i specjalistyczna wiedza naszego zespołu ekspertów wynika z wieloletniej pracy w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zagranicznych agencjach.
  • Charakteryzuje nas skrupulatność i wnikliwośćw analizowaniu funkcjonowania WSZJK.
  • Gwarantujemy użyteczność efektów audytu w postaci przejrzystego raportu zawierającego zestawienie wszelkich zaleceń i rekomendacji.
  • Cechuje nas kreatywne podejście do tworzenia unikatowych procedur w ramach systemów zapewniania jakości kształcenia.
  • Tworzymy procedury ograniczające biurokratyzację do niezbędnego minimum

WSPA - logo

W okresie Listopad 2015 – Styczeń 2016 eksperci IRSW przeprowadzili kompleksowy audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Efektem audytu było opracowanie szczegółowego raportu podsumowującego, w którym w rzetelny sposób zostały zarówno przedstawione jak i ocenione oraz omówione poszczególne elementy istniejącego systemu jakości. Raport uwzględniał także zestawienie ogólnych zaleceń i kierunków prac naprawczych i rozwojowych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i podejścia ekspertów IRSW do powierzonego im zlecenia. Otwarty kontakt z pracownikami Uczelni, skrupulatność oraz duże zaangażowanie przedstawicieli Instytutu pozwoliło na sprawne przeprowadzenie audytu bez zakłócania pracy poszczególnych działów WSPA.

dr Marta Komorska
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie


WSPA - logo

W ramach stałej współpracy prowadzonej od kwietnia 2016 roku eksperci IRSW opracowali dla WSPA nową koncepcję zarządzania jakością kształcenia, w ramach której opracowali m.in. nową politykę jakości uczelni, nową strukturę systemu zapewniania jakości kształcenia oraz szereg procedur obejmujących swoim działaniem wszystkie kluczowe obszary procesu kształcenia ujęte m.in. w dokumencie The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area 2015. Opracowany na nowo system w pełni odpowiada naszym potrzebom i specyfice funkcjonowania niepublicznej szkoły wyższej, jak również został pozytywnie oceniony przez ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Obecnie eksperci IRSW, poprzez szereg spotkań i rozmów z pracownikami uczelni, prowadzą dalsze działania związane z wdrożeniem nowych procedur, co w naszej opinii pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia założonych celów oraz lepsze ich zrozumienie przez kadrę uczelnianą.

dr Marta Komorska
Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Przykładowe usługi realizowane w obszarze systemów jakości kształcenia:

Jakie problemy rozwiązujemy?
• Brak wiedzy na temat obiektywnego, rzeczywistego funkcjonowania WSZJK w jednostce;
• Brak umiejętności zweryfikowania poprawności i kompletności działania WSZJK
• Nieobiektywne podejście do własnego "dzieła" w postaci WSZJK;
• Brak profesjonalnej wiedzy na temat standardów jakie powinien spełniać WSZJK.

Jakie osiągamy efekty?
• Zapewniamy profesjonalną i pogłębioną ocenę funkcjonowania WSZJK;
• Identyfikujemy i wskazujemy obszary WSZJK wymagające naprawy lub całkowitego opracowania;
• Opracowujemy dla uczelni kompleksowe zestawienie zaleceń dotyczących modernizacji WSZJK.

W jaki sposób pracujemy?
• W uzgodnieniu z klientem opracowujemy wzorzec audytu (zestaw kryteriów oceny)
• Odbywamy spotkania z każdą z grup objętych działaniem WSZJK (wywiady pogłębione);
• Gromadzimy i analizujemy wszelkie dokumenty, które świadczą o funkcjonowaniu WSZJK;
• Tworzymy przejrzysty raport z uwypuklonymi zaletami i wadami systemu oraz rekomendacjami;
• Omawiamy szczegółowo każdy aspekt raportu i rekomendacji podczas spotkania podsumowującego.

Jakie problemy rozwiązujemy?
• Brak spójnego i sprawnego systemu jakości kształcenia
• Istnienie WSZJK wyłącznie w dokumentach bez rzeczywistego funkcjonowania
• Nieaktualny i nieprzystający do specyfiki uczelni oraz obowiązujących standardów zestaw procedur jakościowych
• Luki w przyjętym systemie zapewniania jakości kształcenia

Jakie osiągamy efekty?
• Opracowujemy profesjonalny zestaw procedur zapewniania jakości kształcenia uwzględniających specyfikę jednostki
• Oferujemy pełne wdrożenie procedur w jednostce, uwzględniające wszystkie osoby i obszary związane z jakością kształcenia;
• Zapewniamy kompleksowe opracowanie procedur zgodnych z przyjętymi standardami (m.in. PKA);
• Opracowane przez nas procedury mają charakter kompletny, tworzą spójny system zapewniania jakości kształcenia.

W jaki sposób pracujemy?
• Budowę systemu poprzedzamy pogłębionym badaniem specyfiki jednostki w celu ustalenia szczegółowych potrzeb i oczekiwań klienta
• Tworzymy matrycę procesów i powiązań związanych z kształceniem;
• Zapewniamy konsultacje przedwdrożeniowe na etapie tworzenia procedur;
• Tworzymy kompletny dokument w postaci Księgi jakości;
• Omawiamy szczegółowo i wdrażamy każdą procedurę z wszystkimi zainteresowanymi osobami i podmiotami

Jakie problemy rozwiązujemy?
• Brak dostatecznej wiedzy wśród pracowników uczelni z zakresu zagadnień jakości kształcenia oraz systemów ich zapewniania;
• Brak umiejętności budowy i modernizacji procedur lub systemów zapewniania jakości kształcenia;

Jakie osiągamy efekty?
• Kadra pracowników uczelni zyskuje specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu jakości kształcenia;
• Kadra uczelni jest zdolna do samodzielnej pracy nad systemem zapewniania jakości kształcenia i jego procedurami.

W jaki sposób pracujemy?
• Program szkolenia tworzymy na podstawie pogłębionego wywiadu i badania potrzeb Klienta
• Dokonujemy diagnozy indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników;
• Nasze szkolenia pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów w zakresie WSZJK
• Tworzymy warunki do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy uczestnikami i prowadzącymi
• Gwarantujemy efektywną formę przekazywania wiedzy popartą praktycznymi przykładami jej zastosowania;
• Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, także w wersji on-line dostępne bezterminowo po zakończeniu szkolenia;
• Zapewniamy konsultacje poszkoleniowe z ekspertami;
• Miejsce, termin i czas trwania szkolenia ustalane są elastycznie.

Eksperci

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl