Agnieszka Sąsiadek - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-
Team Avatar

Agnieszka Sąsiadek

Ekspertka IRSW ds. studenckich oraz relacji z interesariuszami zewnętrznymi.

Specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach studenckich, w tym w szczególności:  pomocy materialnej, wsparciu studentów z niepełnosprawnością oraz w kształceniu na profilu praktycznym, organizacji efektywnego systemu praktyk studenckich i budowaniu relacji środowiska akademickiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek ekonomia). Praktyk z 12-letnim doświadczeniem w obszarze spraw studenckich. Twórca i kierownik projektów edukacyjnych i dydaktycznych dla studentów. W latach 2012-2016 Kierownik Biura Karier oraz Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Współtworzyła i zarządza Fundacją Absolwentów UMCS. Zawodowo zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów prorozwojowych w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym m.in. wspierających przedsiębiorczość akademicką. Autorka i współautorka publikacji i raportów w obszarze szkolnictwa wyższego. Wśród innych jej zainteresowań zawodowych znajduje się tworzenie mechanizmów skutecznego zarządzania organizacją i jej finansami.

Skontaktuj się ze mną

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl