Print Friendly
+100%-
Team Avatar

dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jego dorobek obejmuje komentarze do ustaw, rozdziały w monografiach, artykuły, glosy i recenzje. Czynny uczestnik licznych konferencji naukowych. Współredaktor publikacji „Prawo nauki. Zagadnienia wybrane” (wraz z Prof. dr hab. Aleksandrą Wiktorowską). Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej w szkole wyższej.

Skontaktuj się ze mną

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl