dr hab. Emanuel Kulczycki - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-
Team Avatar

dr hab. Emanuel Kulczycki

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015-2017). Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2016 r. członek Zespołu roboczego Krajowej Rady Biblioteczne ds. oceny spełnienia warunków nałożonych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu. W latach 2014-2016 członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ewaluacją nauki, parametryzacją jednostek naukowych, komunikacją naukową oraz kompetencjami akademickimi. Prowadził kilkadziesiąt warsztatów, wykładów i szkoleń z komunikacji naukowej między innymi dla: Wydziału Ekonomicznego UMCS, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, Instytutu Slawistyki PAN, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Politechniki Poznańskiej, Collegium Civitas, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczny w Szczecinie, Centrum Promocji Informatyki, Stowarzyszenia Laureatów Diamentowego Grantu, Politechniki Śląskiej, Instytutu Lotnictwa i wielu innych instytucji akademickich. Obecnie realizuje projekt „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” oraz projekt europejski, który bada europejskie systemy ewaluacji nauki „European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” (COST Action CA15137). Jest członkiem zarządzu europejskiego stowarzyszenia badaczy ewaluacji nauki: EvalHum Initiative z siedzibą w Rennes.Prowadzi blog Warsztat badacza - ekulczycki.pl

Skontaktuj się ze mną

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl