Zapraszamy do pobrania aktualnej wersji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r.

Do pobrania: