Wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosław Gowin, prezentuje właśnie podsumowanie konsultacyjnego etapu prac nad ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wkrótce opublikujemy pierwsze komentarze naszych ekspertów.

Do pobrania:
Projekt ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22.01.2018