Dedykowane szkolenia wdrożeniowe - Ustawa 2.0 - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

O szkoleniach dedykowanych

Oferujemy specjalistyczne szkolenia zamknięte z zakresu wdrażania nowych przepisów o szkolnictwie wyższym, w siedmiu obszarach funkcjonowania uczelni. Nasze projekty szkoleniowe  bazują na autorskiej metodyce skutecznego wdrażania Ustawy 2.0 i są dopasowywane są do specyfiki oraz potrzeb danej szkoły wyższej.

 

 Realizujemy szkolenia „szyte na miarę”, podczas których pracujemy na konkretnych przypadkach. Dzięki temu Uczestnicy wspólnie z ekspertem mogą wypracować rozwiązania problemów z jakimi aktualnie boryka się ich uczelnia. W ramach realizowanych szkoleń zapewniamy dodatkowo 3 godziny konsultacji z ekspertem, do wykorzystania w ciągu 30 dni od daty szkolenia.

JAK MOŻE SKORZYSTAĆ TWOJA UCZELNIA?

 

ROZWIĄZANIE KONKRETNYCH PROBLEMÓW

 

Programy szkoleń tworzymy wspólnie z uczelnią i pracujemy na przypadkach, problemach i potrzebach zgłaszanych przez uczestników

 

DODATKOWE WSPARCIE DORADCZE

 

 Przygotowując się do szkoleń analizujemy kluczowe dokumenty i procedury danej uczelni. Dzięki temu często możemy wskazać dodatkowe rekomendacje lub elementy do korekty

 

REDUKCJA KOSZTÓW SZKOLENIA

 

Zorganizowanie szkolenia zamkniętego obniża koszt przeszkolenia jednego uczestnika nawet o 60% w stosunku do szkoleń otwartych

 

KOMFORT UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

Na szkolenie zamknięte, to trener przyjeżdża do uczelni. Dzięki temu pracownicy nie tracą czasu i nie ponoszą dodatkowych kosztów na transport i noclegi

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

 

Naszym uczestnikom udostępniamy materiały uzupełniające, wzory, wytyczne, itp. dopasowane do specyfiki uczelni

 

DODATKOWE KONSULTACJE PO SZKOLENIU

 

 Najwięcej pytań od uczestników pojawia się kilka dni po szkoleniu. Uczestnicy naszych szkoleń mogą konsultować się z trenerem nawet miesiąc po ich zakończeniu


Obszary i przykładowe tematy szkoleń

 • Ustrój uczelni oraz sprawy organizacyjne
 • Prowadzenie studiów oraz innych form kształcenia
 • Szkoły doktorskie
 • Badania naukowe, komercjalizacja, ewaluacja działalności naukowej
 • Procedury awansu naukowego
 • Sprawy pracownicze
 • Sprawy studencko-doktoranckie
 • Internacjonalizacja kształcenia i obsługa cudzoziemców
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - przygotowanie statutu uczelni
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - nowa struktura organizacyjna uczelni i organy
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - kierunki rozwoju uczelni niepublicznyh
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - pełnomocnictwa i upoważnienia w Uczelni
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Jak przygotować prawidłowy statut uczelni + warsztaty legislacyjne
 
 • Zarządzanie kosztami kształcenia. Algorytm 2019-2024
 
 • Ustawa 2.0 w uczelniach niepublicznych – jaką pójść drogą najlepszą dla siebie?
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - organizacja i prowadzenie studiów wyższych
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - realizacja procesu kształcenia
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - studia podyplomowe i inne formy kształcenia (kształcenie specjalistyczne)
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Przekształcanie i dostosowywanie programów studiów wyższych w okresie przejściowym
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - Kształcenie specjalistyczne w uczelni
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - ewaluacja jednostek naukowych 2021
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - procedury awansu naukowego
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - sprawy pracownicze nauczycieli akademickich
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - procedury dyscyplinarne w sprawach pracowniczych
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Polityka kadrowa i sprawy nauczycieli akademickich wobec Ustawy 2.0
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - dokumentacja procesu kształcenia oraz spraw studenckich i doktoranckich
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - procedury dyscyplinarne w sprawach studenckich i doktoranckich
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - podejmowanie kształcenia przez cudzoziemców
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - pomoc materialna dla studentów i doktorantów
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Cudzoziemcy w uczelni - aspekty prawne, organizacyjne i komunikacyjne
 

Tematy szkoleń:

 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Studia wspólne i podwójne dyplomowanie
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Obsługa cudzoziemców na studiach wyższych
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Komunikacja międzykulturowa w uczelni
 
 • Jak wdrożyć Ustawę 2.0 - Internacjonalizacja w szkole wyższej

SZUKASZ INNEGO TEMATU SZKOLENIA?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

POZNAJ NASZYCH TRENERÓW


JAK WYGLĄDA PROCES ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO?

 • ETAP 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie

  Zgłoszenia zapotrzebowania na organizację szkolenia zamkniętego dla danej uczelni przyjmowane są za poprzez:
  • formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.irsw.pl
  • wiadomości e-mail – szkolenia@irsw.pl
  • kontakt telefoniczny z doradcą IRSW:  +48818228615
 • ETAP 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych

  W odpowiedzi na zgłoszenie potrzeb szkoleniowych, doradca IRSW kontaktuje się telefonicznie z przedstawicielem uczelni w celu ustalenia szczegółowych potrzeb szkoleniowych. Rozmowa ma na celu ustalenie oczekiwań́ uczelni oraz zidentyfikowanie podstawowych obszarów zainteresowania. Na podstawie uzyskanych informacji określana jest wspólnie z klientem tematyka, zakres merytoryczny oraz podstawowe parametry szkolenia.
 • ETAP 3. Opracowanie programu i oferty szkolenia

  W kolejnym etapie zespół IRSW projektuje szkolenie dostosowane do potrzeb i specyfiki uczelni. Następnie doradca IRSW przygotowuje wstępną ofertę szkolenia, uwzględniającą wycenę, program oraz proponowane metody szkoleniowe. Następnym krokiem jest konsultacja z klientem przedstawionej oferty szkoleniowej oraz ostateczne określenie wszystkich kwestii organizacyjnych i merytorycznych.
 • ETAP 4. Przygotowanie szkolenia

  Po akceptacji przedstawionej oferty zespół IRSW w porozumieniu z ekspertem prowadzącym szkolenie, przygotowuje materiały merytoryczne oraz szkoleniowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczelni.
 • ETAP 5. Przeprowadzenie szkolenia

  Zgodnie z ustalonym harmonogramem i standardem szkoleniowym,  ekspert Instytutu prowadzi szkolenie dla pracowników uczelni.
 • ETAP 6. Konsultacje i ewaluacja

  W ramach realizacji usługi szkolenia zamkniętego, każda uczelnia otrzymuje pakiet dodatkowych godzin konsultacji z ekspertem.  Wyznaczeni przedstawiciele uczelni, mają możliwość zdalnego konsultowania (telefonicznie lub online) z osobą prowadzącą szkolenie zagadnień szczegółowych (w ustalonym zakresie) w terminie do 30 dni od zakończenia szkolenia.
  Na życzenie uczelni, badana jest efektywność zrealizowanego szkolenia na czterech poziomach oceny:
  • ocena szkolenia przez uczestników,
  • efekty uczenia się – wiedza,
  • efekty uczenia się – umiejętności,
  • ocena wdrożonych umiejętności.
   

POZNAJ OPINIE NASZYCH KLIENTÓW

ZOBACZ


Co może osiągnąć uczelnia po efektywnym wdrożeniu Ustawy 2.0?

KATEGORIA

B+ lub A/A+

WYŻSZE OCENY JAKOŚCI

WZROST LICZBY KANDYDATÓW NA STUDIA

WZROST OTRZYMYWANEJ SUBWENCJI

AWANS W RANKINACH

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Zapytaj o szkolenie dla Twojej Uczelni!


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl