Print Friendly
+100%-

ANALIZA TRANSAKCYJNA W ORGANIZACJI

OPIS SZKOLENIA:

Analiza transakcyjna to koncepcja psychologiczna, której autorem jest Eric Berne, autor książki „W co grają ludzie?”.  Sama teoria zajmuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem osobowości człowieka, jak i budowaniem i przebiegiem jego relacji z ludźmi. Praktyka wynikająca z koncepcji ma niezwykle szerokie zastosowanie w biznesie.

Trudności w komunikacji, współpracy w zespołach, efektywne zarządzanie, konfliktami to tylko niektóre obszary, dla których analiza transakcyjna może dostarczyć nie tylko zrozumienie, ale także narzędzia umożliwiające wprowadzanie konkretnych rozwiązań.

Teoria analizy transakcyjnej zakłada, że każdy człowiek zarówno w obszarze życia osobistego jak i zawodowego może żyć z poczuciem szczęścia, spełnienia i satysfakcji. Osobowości każdego z nas zawiera trzy stany JA: Rodzic, Dorosły oraz Dziecko.

Stany JA to  spójne systemy myśli zachowań i uczuć, które w wielu sytuacjach przynoszą nam mnóstwo korzyści i radości, ale często prowadzą także do napięć i poczucia niespełnienia. Ponieważ różnimy się między sobą treścią stanów JA, podejmujemy odmienne decyzje i mamy inne potrzeby i wynikające z nich cele osobiste i zawodowe.

 • Usprawnienie komunikacji i planowanie działań we własnych zespołach;

 • Autodiagnoza stanów JA uczestników (egogram osobowości);

 • Diagnoza i analiza „osobowości” organizacji (egogram organizacji);

 • Zrozumienie i zarządzanie konfliktem w zespole / organizacji / na linii zwierzchnik-podwładny;

 • Analiza zakłóceń w procesach komunikowania się w firmie/dziale;

 • Wzrost efektywności pracy pracowników/zespołu;

 • Dobór adekwatnych narzędzi motywowania pracowników do treści stanów JA;

 • Zwiększenie efektywności procesów rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zwłaszcza w pracy z zespołami i grupami roboczymi;

 • Zrozumienie indywidualnych reakcji na stres oraz analiza metod jego redukcji;

 • Wsparcie w zarządzaniu zmianą;

 • Analiza i dobór narzędzi skutecznych narzędzi motywacji pracowników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i wynikające z nich cele osobiste i zawodowe.

Szczegółowy program szkolenia ustalamy wspólnie z klientem, w odpowiedzi na potrzeby jego organizacji lub/i pracowników i czasu trwania szkolenia (min. 8 godzin dydaktycznych).


PROPONOWANE TEMATY, PORUSZANE NA SZKOLENIU:

• Model strukturalny i funkcjonalny osobowości/organizacji (model stanów JA: Rodzic, Dorosły, Dziecko), sposoby rozpoznawania stanów Ja;
• Wynikające ze struktury organizacji wzorce komunikacyjne;
• Analiza i schematy transakcji. Rodzaje transakcji między współpracownikami oraz między przełożonymi, a podwładnymi: równoległe, symetryczne, komplementarne, ukryte, skrzyżowane;
• Znaki rozpoznania: werbalne i niewerbalne, pozytywne i negatywne, bezwarunkowe i warunkowe. Dawanie i przyjmowanie znaków rozpoznania.
• Pozycje życiowe;
• Pozycje życiowe, a styl zarządzania i rozwiązywania konfliktów.
• W co grają ludzie - analiza typowych gier psychologicznych. Znaczenie i funkcje gier. Rozpoznawanie gier i ich konsekwencji najczęściej pojawiających się w organizacji;
• Sposoby strukturalizacji czasu: wycofanie, rytuały, spędzanie czasu, aktywność, intymność;
• Sposoby organizacji pracy (główne wzorce pracy indywidualnej oraz wzorce organizacyjne).
• Wzorce emocjonalne i związane z tym wypłaty w relacjach interpersonalnych.
• Drivery (sterowniki) i inne elementy wpływające na nasze zachowanie;
• Analiza skryptu życiowego uczestników (skryptu organizacji); rodzaje skryptów, odkrywanie nieświadomych przyczyn niektórych decyzji i zachowań.

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Magdalena Bis

Doradca i trener biznesu, z wykształcenia psycholog i socjolog.


Od 2003 roku prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych (min. komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie różnorodnością, asertywność, zarządzanie ze stresem).


Jest certyfikowanym coachem (International Coach ICC). Od kilku lat w swojej pracy grupowej i indywidualnej wykorzystuje takie narzędzia jak MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator, certyfiakt Step I i Step II) oraz Analiza Transakcyjna. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako doradca, psycholog oraz pracownik dydaktyczny – prowadzi zajęcia dla studentów psychologii z zakresu rekrutacji, selekcji oraz rozwoju pracowników w organizacji.


Ukończyła Studium Treningu Grupowego oraz Studium Psychoterapii Integratywnej.


Posiada doświadczenie w pracy z kadrą zarządzającą w biznesie jaki pracowników służby cywilnej różnego szczebla (min. Lukoil, Valeo, PGE, KomEKO, Ruch S.A., Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wydawnictwo SOWA i inni)Marzena Bichta

Trener, psycholog z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting. Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II. Terapeutka TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach –
w trakcie certyfikacji).


Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej oraz współpracuje z organizacjami i firmami jako psycholog, trener i doradca zawodowy, coach. Pracuje z różnymi grupami społecznymi: pracownikami instytucji państwowych i biznesowych, pracodawcami, osobami poszukującymi pracy.


Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania kompetencji społecznych, zarządzania różnorodnością, treningów umiejętności przedsiębiorczych, planowania kariery zawodowej, budowania zespołów, pracy w grupie, odkrywania własnego potencjału, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym.


W informacjach zwrotnych od uczestników szkoleń uzyskuje wysokie oceny za profesjonalizm, zaangażowanie i styl prowadzenia szkoleń.


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl