Print Friendly
+100%-

Dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie współpracy uczelni z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności z pracodawcami oraz nabycie przez nich umiejętności inicjowania, prowadzenia i rozwijania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym służącej zapewnianiu jakości kształcenia.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem i zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia oraz pracowników biur karier.  

1. Wprowadzenie:
1.1. Główne płaszczyzny współpracy między uczelniami i otoczeniem społeczno – gospodarczym oraz pracodawcami.
1.2. Wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie współpracy uczelni z pracodawcami.

2. Kluczowe zagadnienia związane z prowadzeniem studiów o profilu praktycznym:
2.1. Doświadczenie zawodowe dydaktyków zdobyte poza uczelnią.
2.2. Program studiów.
2.3. Zajęcia powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym.
2.4. Praktyki studenckie.

3. (Współ)tworzenie oferty edukacyjnej i dostosowywanie programów studiów do potrzeb rynku pracy – dobre praktyki.
3.1. Polityka zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
3.2. Udział pracodawców w wewnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia.
3.3. Określanie i realizowanie celów strategicznych uczelni wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
3.4. Analiza potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.
3.5. Programy studiów.
3.6. Efekty kształcenia i programy dla praktyk studenckich, kontrola i ewaluacja praktyk.
3.7. Kształcenie dualne.
3.8. Monitoring losów zawodowych absolwentów.
3.9. Współpraca z absolwentami.

4. Zajęcia warsztatowe. Spójna koncepcja współpracy z pracodawcami dla podstawowej (typowej) jednostki organizacyjnej uczelni
4.1. Określenie typów interesariuszy zewnętrznych.
4.2. Główne formy komunikacji z pracodawcami.
4.3. Sposoby/metody konsultowania założeń strategii rozwoju.
4.4. Formalizowanie procesu określania i weryfikowania efektów kształcenia (ujęcie/wskazanie miejsca interesariuszy zewnętrznych w strukturze WSZJK oraz ich zadań).
4.5. Źródła pozyskiwania danych i informacji na temat efektów kształcenia.
4.6. Propozycje działań i instrumentów zachęcających pracodawców do współpracy z uczelniami.

Miejsce: Warszawa
Data: 2 lutego 2018
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Marcin Wojtkowiak

Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedsiębiorca, specjalista z zakresu badania rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, od prawie 10 lat zawodowo związany z branżą badań społecznych i rynkowych.

Od 2011 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej jako przedstawiciel organizacji pracodawców oraz (od 2014 r.) koordynator PKA ds. współpracy z pracodawcami. Od 2006 roku Radny Gminy Czerwonak (powiat poznański), od 2010 roku do chwili obecnej Przewodniczący Rady Gminy. Aktywy członek kilku organizacji pozarządowych.

Cena: 610,00 zł brutto
Druga i kolejne osoby z tej samej uczelni otrzymają 10% rabatu


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia


Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);


Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl