Print Friendly
+100%-

DOSKONALENIE PROCESU ZARZĄDZANIA W OPARCIU O METODOLOGIĘ MBTI®.

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji menadżerskich uczestników zarówno w obszarze zarządzania zespołem, ale także w relacjach menadżer-pracownik. Wiedza i rozwiązania jakie proponujemy w ramach szkolenia dotyczą między innymi rozpoznawania własnego stylu menadżerskiego (w oparciu o typ osobowości wg metodologii MBTI®), jego mocnych stron i obszarów do rozwoju, ale także zarządzania zespołem w zależności od fazy jego rozwoju i indywidualnego potencjału poszczególnych jego członków.

Uczestnicy dowiedzą się, jak sprawnie zarządzać konfliktem, delegować zadania, udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, a także jakie metody motywacji (szczególnie pozafinansowej) są najbardziej skuteczne w zależności od typu osobowości pracownika. Z punktu widzenia organizacji MBTI® jest narzędziem wspomagającym procesy zarządzania ludźmi. Doskonale sprawdza się także w zarządzaniem kadrami w jednostkach sektora szkolnictwa wyższego. Podczas szkolenia uczestnicy/uczestniczki będą mieli możliwość:

  • dokonania diagnozy swojego typu osobowości
  • rozwoju umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu ludźmi
  • zdobyć wiedzę na temat budowania skutecznych zespołów z wykorzystaniem indywidualnego potencjału ich członków
  • dokonani analizy swojego zespołu: określenie jego potencjału, jego mocnych i słabych stron, stylu komunikacji, sposobu rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, etc.;
  • wypracowania skutecznych sposobów zwiększenia skuteczności w relacji zwierzchnik-podwładny
  • wypracowania metod zarządzania i wspierania pracowników w sytuacji zmiany
Szkolenie kierowane jest zarówno do kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, jak również pracowników administracyjnych i naukowych uczelni.

 

Powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

Usprawnienie procesów

Skuteczność interpersonalna, sprawne rozdzielanie i delegowanie zadań prowadzi do wzrostu jakości wykonywanych zadań, a także wzrostu poczucia zadowolenia pracowników.

Oszczędność czasu

Optymalizacja procesów w podległym zespole, unikanie zakłóceń i sprawne rozwiązywanie konfliktów pozwala skrócić czas realizacji danego projektu.

Forma

Szkolenie prowadzimy w formie warsztatu, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Elastyczność

Zarówno program jak i metody pracy dostosowujemy do potrzeb konkretnej grupy i konkretnych uczestników, aby możliwie jak najefektywniej wykorzystać czas spotkania.

MBTI® to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs - Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata.

Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym min. w świecie biznesu narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy funkcjonowaniem ludzi i czerpać korzyści wynikające z unikatowego potencjału, jaki posiada każdy człowiek.

W pracy z MBTI® badamy 4 obszary funkcjonowania człowieka i jego preferencje w zakresie:

1. Gdzie kierujesz swoją uwagę? Skąd preferujesz czerpać energię? (Ekstraversion / Introversion)
2. Jaki rodzaj informacji preferujesz i jakiemu ufasz? (Sensing / Intuition)
3. Jak podejmujesz decyzje? (Thinking / Feeling)
4. Jaki styl życia preferujesz? (Judging / Percieving)

Na bazie wskaźnika MBTI są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego i zawodowego, odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów.

Od ponad 50 lat wskaźnik ten jest regularnie badany pod względem jego rzetelności i trafności oraz udoskonalany. Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej.

1. Wprowadzenie do teorii typów, zrozumienie znaczenia istnienia preferencji
• Wprowadzenie do teorii typów Carla Gustava Junga
• Co to jest kwestionariusz MBTI®?
• Co mierzy kwestionariusz MBTI®?
• Co to są preferencje?
• Wprowadzenie do 4 par preferencji

2. Autodiagnoza typu osobowości MBTI® o oparciu o proces samooceny
• Ekstrawersja vs. Introwersja
• Poznanie vs. Intuicja
• Myślenie vs. Odczuwanie
• Osądzanie vs. Obserwacja
• Rozpoznanie najlepiej dopasowanego typu
• Rozpoznawanie zachowań charakterystycznych dla każdej z wymienionych preferencji
• Charakterystyka poszczególnych typów osobowości.

3. Dynamika typu MBTI®
• Omówienie dynamiki typu.
• Moja dominująca i najmniej wykorzystywana funkcja.

4. Budowanie postawy lidera w oparciu o własny typ osobowości
• W jaki sposób budować postawę lidera zespołu zgodnie ze swoimi zasobami?
• Planowanie strategii zarządzania zespołem w oparciu o model MBTI®.
• Preferencje MBTI®, a różnicowanie sposobu określanie narzędzi motywowania.
• Prowadzenie rozmów indywidualnych i spotkań.

5. Rozpoznawanie potrzeb i preferencji pracowników
• Określanie typów osobowości współpracowników.
• Delegowanie zadań.
• Budowanie typu zespołowego.

6. Model MBTI® w zarządzaniu konfliktami w zespole
• Sposoby przeżywania konfliktów w zależności od typu osobowości.
• Przekonania dotyczące konfliktów.
• Etapy rozwiązywania konfliktów.

Miejsce: Warszawa
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie szkolenia.

Magdalena Bis

Psycholog, trener biznesu, ekspert w dziedzinie komunikacji i rozwoju osobistego, doradca zawodowy, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC, praktyk MBTI® – Step I i Step II, asesor Assessment&Development Centre.

Specjalizuje się w realizacji warsztatów z wspierających rozwój i efektywność zespołów, szczególnie w zakresie analizy i zarządzania indywidualnym potencjałem.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl