Print Friendly
+100%-

Dostęp do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania uczelni

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w teoretyczną wiedzę na temat zasad dostępu do informacji publicznych, wynikających z treści ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., oraz licznych orzeczeń WSA, NSA, SN i TK w tym zakresie.

Drugim celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w konkretnej uczelni wyższej.

Zajęcia kierujemy do osób które są odpowiedzialne za prawidłowe realizowanie pojawiających się wniosków o udostępnienie informacji publicznej, oraz odpowiedzialnych za merytoryczne konstruowanie zawartości strony Biuletynu Informacji Publicznej uczelni.

I. Zagadnienia wstępne
1. Uzasadnienie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznych przez uczelnie wyższe
2. Trzy wiodące zasady udostępniania informacji publicznych
a) Odformalizowanie postępowania (formy wniosku, identyfikacja wnioskującego).
b) Szybkość postępowania
c) Udostępnianie informacji choćby w części – anonimizacja danych
3. Uprawnienia prasy w ramach prawa do informacji publicznej.

II. Zasady kardynalne dostępu do informacji publicznych
1. Pierwszeństwo regulacji szczególnych (art. 1 ust. 2)
2. Prawo do informacji odnosi się wyłącznie do faktów.
3. Brak obowiązku udostępniania na wniosek informacji zamieszczonej w BIP lub CR (art. 10 ust. 1)
4. Wnioskodawcą może być każdy (art. 2) i nie musi tłumaczyć przyczyn wniosku
5. Obowiązek udzielania informacji będącej w posiadaniu podmiotu (art. 4 ust. 3)
6. Możliwe sposoby realizacji prawa do informacji.
a) prawo do uzyskania opisu informującego o określonych faktach
b) prawo do zapoznania się ze źródłem opisu informującego o określonych faktach (wgląd w dokumenty urzędowe, pojęcie dokumentów wewnętrznych)
7. Zjawisko informacji publicznej przetworzonej.
8. Przekształcenie informacji – możliwość wyliczenia i pobrania kosztów

III. W jakich formach prawnych odpowiadać na złożone wnioski?
1. Przesłanki wydania decyzji administracyjnej
a) Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na istnienie tajemnicy ustawowo chronionej (art. 5)
b) Odmowa udostępnienia informacji ze względu na brak szczególnej istotności z punktu widzenia interesu publicznego, by przystąpić do przetworzenia (art. 3 ust. 1 pkt. 1)
c) Umorzenie postępowania (art. 14 ust. 2)
2. Kiedy stosujemy formy niewładcze (nie wydajemy decyzji)
a) Udostępnienie informacji publicznej
b) Niemożność udostępnienia informacji publicznej
• podmiot zobowiązany informacji nie posiada, i do jej posiadania nie jest zobowiązany;
• żądanie w swej istocie nie dotyczy informacji publicznej,
• wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zgodnie z art. 1 ust. 1 uodip, zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie.

IV. Dostęp do informacji w specyfice funkcjonowania uczelni
1. Właściwość osobowo - organizacyjna do rozstrzygania wniosków o udostępnienie informacji publicznej
2. Jawność akt postępowań dyscyplinarnych (postępowanie dyscyplinarne wobec studentów i nauczycieli akademickich)
3. Zakres jawności wydawanych w uczelni wyższej aktów administracyjnych.
4. Zakres jawności wydawanych w uczelni wyższej aktów normatywnych (protokołowanie obrad ciał kolegialnych)
5. Jawność procedury awansu naukowego (uzyskiwania stopni i tytułu naukowego)
6. Jawność procesu ubiegania się o uprawnienia przed PKA oraz wizytacji kierunku
7. Jawność procedur grantowych (NCN i NCBiR)


Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej z latach 2008-2011, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej do dnia 16.10.2012 r. (zespół Nauk Społecznych i Prawnych). Specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej. Obecnie ekspert PKA. Prorektor WSAP im. S. Staszica od 17.10.2012 do 13.09.2013 r. Członek pozaetatowy SKO w Białymstoku, w latach 2004 – 2008.

Posiada bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, oraz dla licznych urzędów administracji publicznej.

Autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, która została nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego. Autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.), autor poradnika "Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” WoltersKluwer 2014 r. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa do informacji. Autor programu i materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkolenia centralnego pn. „Praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej”, ujętego w „Planie szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2014 r.”, zleceniodawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Prowadzi stronę www.jawnosc.pl poświęconą zagadnieniom jawności życia publicznego. Kierownik projektu www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich.


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl