Print Friendly
+100%-

Formalno – prawne aspekty prowadzenia studiów wyższych po 1 października 2016 r.

OPIS SZKOLENIA:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami i wytycznymi w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami, jakie uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym stawiają przepisy prawa, w zakresie prowadzonych przez nie studiów wyższych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wymogi musi spełniać program studiów, plan studiów, a także jakie wymogi musi spełniać sama jednostka w celu umożliwienia prawidłowego kształcenia.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników uczelni i wydziałów (w szczególności władz uczelni i wydziałów oraz kierowników działów kształcenia), którzy w ramach swojej pracy zawodowej zajmują się projektowaniem i doskonaleniem programów kształcenia oraz zarządzaniem administracyjną stroną prowadzonego kształcenia.

1. Warunki stawiane programom kształcenia:
1.1. Efekty kształcenia i system ich weryfikacji
1.2. Struktura programu i planu studiów
1.3. Minimalny wymiar godzin
1.4. Zasady przydzielania punktacji ECTS
1.5. Zasady organizacji praktyk zawodowych
1.6. Zasady organizacji zajęć o profilu badawczym
1.7. Specyficzne wymogi kierunków medycznych

2. Warunki stawiane jednostkom prowadzącym kształcenia:
2.1. Wymagane uchwały Senatu i rady wydziału
2.2. Wymogi infrastrukturalne
2.3. Wymogi kadrowe

3. Minima kadrowe:
3.1. Ogólne zasady kwalifikowania do minimum
3.2. Wymogi ilościowe dotyczące minimum
3.3. Wymogi jakościowe dotyczące minimum
3.4. Zasady realizacji obowiązków nauczycieli stanowiących minimum
3.5. Okresy przejściowe i sytuacje nadzwyczajne

4. Uprawnienia do prowadzenia studiów:
4.1. Nabywanie uprawnień
4.2. Odzyskiwanie zawieszonych lub cofniętych uprawnień

5. Wymogi stawiane filiom lub jednostkom zamiejscowym

6. Obowiązki uczelni wynikające z przepisów przejściowych

7. Wymogi obowiązujące dla studiów podyplomowych

8. Dokumentacja programowa studiów wyższych

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
Godzina zakończenia szkolenia:
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Piotr Pokorny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2012-2015 pracował jako asystent w Katedrze Nauki Administracji KUL. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z tematyki prawnych uwarunkowań szkolnictwa wyższego w Polsce. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym. Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.

W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

Koszt szkolenia obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl