Szkolenie na uczelni: Formalno-prawne aspekty prowadzenia studiów wyższych
Print Friendly
+100%-

Formalno-prawne aspekty prowadzenia studiów wyższych po 1 X 2017 r. – szkolenie – Warszawa

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami i wytycznymi w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia kształcenia na poziomie studiów wyższych.
Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z wszystkimi wymaganiami, jakie uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym stawiają przepisy prawa, w zakresie prowadzonych przez nie studiów wyższych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie wymogi musi spełniać program studiów, plan studiów, a także jakie wymogi musi spełniać sama jednostka w celu umożliwienia prawidłowego kształcenia.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników uczelni i wydziałów (w szczególności władz uczelni i wydziałów oraz kierowników działów kształcenia), którzy w ramach swojej pracy zawodowej zajmują się projektowaniem i doskonaleniem programów kształcenia oraz zarządzaniem administracyjną stroną prowadzonego kształcenia.

1. Warunki stawiane programom kształcenia:
1.1. Efekty kształcenia i system ich weryfikacji
1.2. Struktura programu i planu studiów
1.3. Minimalny wymiar godzin
1.4. Zasady przydzielania punktacji ECTS
1.5. Zasady organizacji praktyk zawodowych
1.6. Zasady organizacji zajęć o profilu badawczym
1.7. Specyficzne wymogi kierunków medycznych

2. Warunki stawiane jednostkom prowadzącym kształcenia:
2.1. Wymagane uchwały Senatu i rady wydziału
2.2. Wymogi infrastrukturalne
2.3. Wymogi kadrowe

3. Minima kadrowe:
3.1. Ogólne zasady kwalifikowania do minimum
3.2. Wymogi ilościowe dotyczące minimum
3.3. Wymogi jakościowe dotyczące minimum
3.4. Zasady realizacji obowiązków nauczycieli stanowiących minimum
3.5. Okresy przejściowe i sytuacje nadzwyczajne

4. Uprawnienia do prowadzenia studiów:
4.1. Nabywanie uprawnień
4.2. Odzyskiwanie zawieszonych lub cofniętych uprawnień

5. Wymogi stawiane filiom lub jednostkom zamiejscowym

6. Obowiązki uczelni wynikające z przepisów przejściowych

7. Dokumentacja programowa studiów wyższych

Miejsce: Warszawa
Data: 2 lutego 2018
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Grzegorz Laskowski

Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie, pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach.

W latach 2007- 2013, będąc ekspertem ds. formalno-prawnych Komisji, wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej szkolnictwa wyższego i kształcenia, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dotychczas poprowadził kilkadziesiąt szkoleń, zarówno zamkniętych jak i otwartych, tak na bezpośrednie zamówienie uczelni jak i za pośrednictwem agencji szkoleniowych.

Od sierpnia 2013 r. zajmuje się bezpośrednią współpracą ze szkołami wyższymi. Aktualnie jest pełnomocnikiem rektora w jednej z uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza. Zdobywał również doświadczenie jak audytor wewnętrzny w uczelni niepublicznej w Warszawie.

Niezależnie współpracował lub współpracuje z kilkoma szkołami wyższymi oraz doraźnie wspiera ich działania. Najchętniej zajmuje się tematyką związaną z szeroko pojętymi formalnymi aspektami projektowania i realizacji kształcenia.

Cena: 610,00 zł netto/brutto (VAT zw.)
Druga i kolejne osoby z tej samej uczelni otrzymają 10% rabatu

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisz się

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl