Print Friendly
+100%-

INTELIGENCJA EMOCJONALNA, CZYLI JAK PRACOWAĆ EFEKTYWNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ – SZKOLENIE W OPARCIU O MODEL EQ-i 2.0.®

OPIS SZKOLENIA:

Inteligencja emocjonalna to zestaw umiejętności emocjonalnych i społecznych, które wpływają na sposób postrzegania i wyrażania siebie, rozwijanie i utrzymywanie relacji społecznych, radzenie sobie z wyzwaniami i wykorzystywanie informacji emocjonalnych w świadomy i skuteczny sposób.

Inteligencja emocjonalna jest ważnym czynnikiem ludzkiej wydajności i potencjału rozwojowego. Daniel Goleman uznał, że życiowy sukces najwyżej w 20 % zależy od IQ, a w 80%  od inteligencji emocjonalnej. Wg badań Talent Smart inteligencja emocjonalna jest najsilniejszym predyktorem efektywności zawodowej, wyjaśniającym 58% sukcesu we wszystkich typach pracy, a 90% najlepszych pracowników posiada wysokie zdolności w zakresie inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna ma charakter dynamiczny – umiejętności w jej zakresie można nabywać i rozwijać.

EQ – i 2.0 ® jest narzędziem psychometrycznym, które mierzy inteligencję emocjonalną i to jaki ona ma wpływ na relacje z innymi i efektywność zawodową.

Szkolenie oparte na modelu inteligencji emocjonalnej EQ – i 2.0 ® przygotowuje uczestników do wykorzystywania świadomości emocjonalnej i umiejętności społecznych do lepszego radzenia sobie w sytuacjach zawodowych i w budowania relacji międzyludzkich.

Szkolenie opiera się na zadaniach grupowych, dyskusji, wspólnym opracowywaniu pomysłów oraz na zadaniach indywidualnych, skłaniających do refleksji i autoanalizy. Uczestnicy szkolenia, dzieląc się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami w zakresie EQ tworzyć będą rozwiązania na zwiększenie efektywności wspólnej pracy.

Wymiar godzinowy:

  • Wersja podstawowa: 8 h
  • Wersja pogłębiona:16 h
  • Liczebność grupy: max. 16 osób
  • Większa świadomość roli inteligencji emocjonalnej w osiąganiu dobrostanu życiowego;
  • Uświadomienie roli umiejętności społecznych w odnoszeniu sukcesów zawodowych na każdym stanowisku pracy;
  • Poprawa jakości pracy i współpracy z innymi (współpracownikami i klientami zewnętrznymi);
  • Samoocena zdolności i potrzeb rozwojowych w zakresie inteligencji emocjonalnej;
  • Poznanie sposobów nabywania i rozwijania umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej;
  • Wzrost motywacji do budowania i pielęgnowania pozytywnego klimatu emocjonalnego w firmie;
  • Profilaktyka wypalenia zawodowego.

Istnieje możliwość indywidualnego badania kwestionariuszem EQ-i 2.0 ® każdego członka zespołu lub wyznaczonych pracowników (badanie on-line). Wyniki kwestionariusza prezentowane są w postaci Raportu zawierającego indywidulany profil inteligencji emocjonalnej klienta. Wyniki badania omawiane są z klientem w trakcie spotkania coachingowego i wykorzystane do wspólnego budowania rozwiązań w kierunku lepszej efektywności zawodowej.

1. Wprowadzenie - rola inteligencji emocjonalnej w pracy zawodowej i w budowaniu relacji międzyludzkich na każdym stanowisku
• Umysł racjonalny a umysł emocjonalny - w jakim stopniu IQ a w jakim EQ decyduje o naszym sukcesie życiowym

2. Świadomość emocji jako podstawowa zdolność emocjonalna
• Co to są emocje, ich rodzaj i rola
• Powstawanie emocji, kierowanie emocjami, panowanie nad sobą
• Emocje jako wyrażanie potrzeb, wpływ tłumienia emocji na dobrostan psychiczny i efektywność zawodową

3. Samoocena inteligencji emocjonalnej wg modelu EQ-i 2.0®.
• Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie własnej inteligencji emocjonalnej

4. Komponenty inteligencji emocjonalnej w modelu EQ-i 2.0®, ich znaczenie w relacjach i w życiu zawodowym
• Percepcja siebie
• Ekspresja siebie
• Obszar interpersonalny
• Podejmowanie decyzji
• Zarządzanie stresem

5. Wypracowanie sposobów nabywania i rozwijania umiejętności w zakresie inteligencji emocjonalnej

6. Opracowanie rozwiązań i sposobów na budowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego w firmie

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.


Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Marzena Bichta

• Psycholog, trener, terapeuta TSR, doradca zawodowy
• Ekspertka Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
• 15-letnie doświadczenie w pracy ze studentami, pracownikami instytucji państwowych, biznesowych, organizacji pozarządowych
• Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: budowania zespołów, komunikacji w grupie, odkrywania własnego potencjału, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, inteligencji emocjonalnej, rozwoju osobistego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania różnorodnością i równego traktowania.KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
• Psychologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
• Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopnia (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
• Kurs Certyfikujący The EQ – i 2.0® - Model of Emotional Inteligence (Forid – For Inner Development)
• Kurs Certyfikujący MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II (Forid – For Inner Development)
• Trener Treningu Grupowego (Halina Nieniewska, Grupa Trening & Consulting)
• Trener Grupowy (Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie)
• Typy Psychologiczne w Coachingu (EMCC Poland)
• Kids' Skills - Dam Radę! – metoda pracy terapeutycznej z dzieckiem (Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl