Obsługa cudzoziemców na uczelniach wyższych
Print Friendly
+100%-

Obsługa cudzoziemców na studiach wyższych

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy potrzebnej do kompleksowej obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach wyższych od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość. Szkolenie prowadzone jest na uczelni macierzystej pracowników administracji oraz w języku polskim, co ma dawać jak największe poczucie komfortu dla uczestników szkolenia.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia oraz podstawy prawne, zawierające zmiany jakie zostały wprowadzone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym w 2016 r., a także zmiany wprowadzone w ustawie dotyczącej cudzoziemców z 2013 r., 2015 r. oraz 2016 r. Podstawy te będą bazą do dalszej części szkolenia, czyli nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce, odpłatności oraz opłat pobieranych od studentów obcokrajowców za studia. Szkolenie zapewni także gruntowną wiedzę w zakresie sprawozdawczości uczelni wyższych dotycząca studentów i absolwentów cudzoziemców.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału mających bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w swojej codziennej pracy, w tym pracownicy działów współpracy z zagranicą, działów obsługi studenta (zagranicznego) oraz wszystkich pracowników, którzy mają lub mieć będą w swojej pracy do czynienia z obsługa studenta cudzoziemca na jakimkolwiek z etapów jego studiów.

• Kompleksowość – w trakcie szkolenia Uczestnicy poznają w sposób przejrzysty zasady oraz podstawy prawne, które obowiązują uczelnie wyższe rekrutujące cudzoziemców, a także dowiedzą się jak wprowadzone w ostatnich latach zmiany w prawodawstwie, m.in. w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym, wpłynęły na zmiany w obsłudze studenta zagranicznego. Uczestnicy zostaną także wyposażeni w odpowiedni pakiet informacji i materiałów, które pomogą im sprawnie i szybko utrwalać swoją wiedzę i umiejętności po odbytym szkoleniu.


• Praktyczność – Uczestnicy zostaną nie tylko wyposażeni w odpowiedni pakiet informacji i materiałów, ale także poznają w sposób empiryczny specyfikę pracy ze studentem cudzoziemce poprzez przykłady przytaczane przez Prowadzącego, a także poprzez prace w grupą opartą na konkretnych problemach związanych z rekrutacją i obsługą cudzoziemców na uczelni wyższej.


• Przystępność– szkolenie prowadzone jest dwutorowo i oprócz podstawowej teorii, uczestnicy będą mogli także w praktyczny i przystępny dla nich sposób przećwiczyć zdobyte umiejętności i informacje;


• Efektywność – zajęcia prowadzone są w niewielkiej (maks. 20 osób) grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający poziom nabytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności;


• Doświadczenie – szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z obsługą studenta zagranicznego oraz internacjonalizacją uczelni wyższej i sam będący pracownikiem uczelni wyższej, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę


Zagadnienia wstępne
1. Podstawowe definicje
2. Podstawy prawne
3. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście cudzoziemców
4. Kształcenie krótkoterminowe i długoterminowe

Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w Polsce
1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich
2. Na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni)
3. Z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej
4. Zasady płatności za studia
5. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców
1. Dla MNISW (GUS, POL-on, wg stanu na dzień 31 grudnia, do podziału dotacji)
2. Dla BUWiWM, Straży Granicznej
3. Innych służb.Miejsce: Warszawa
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Joanna Domagała

Absolwentka filologii angielskiej na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie doktorantka na WA UAM. Swoją karierę zawodową od początku związała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 2005 roku jako członek Parlamentu Samorządu Studentów UAM oraz Przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych PSS, następnie jako dyrektor metodyczny Centrum Językowego Ulisses przy Fundacji Universitetatis Posnanienis. Od sześciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej dla szkół wyższych. Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.Od sześciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej dla szkół wyższych.

Koszt szkolenia obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl