Print Friendly
+100%-

Postępowania dyscyplinarne w specyfice działania uczelni

OPIS SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań dyscyplinarnych ws. nauczycieli akademickich w pierwszej instancji oraz ws. studentów i doktorantów w obu instancjach.

Szkolenie uwzględnia metody warsztatowe, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego oraz przygotowywania dokumentów i pism w postępowaniu, co dodatkowo pozwoli nabyć uczestnikom umiejętności prawidłowego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Szkolenia kierowane są przede wszystkim do rzeczników dyscyplinarnych oraz członków komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ W SZKOLENIU

Kompleksowość

w trakcie każdego szkolenia omawiana tematyka zostaje poddana kompleksowej analizie umożliwiającej uczestnikom uzyskanie wyczerpujących informacji w odniesieniu do wszystkich aspektów analizowanych zagadnień;

Elastyczność

tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;

Doświadczenie

szkolenia organizowane przez IRSW prowadzą eksperci posiadający doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z ich tematyką, którzy w ciekawy i przystępny sposób wprowadzają Uczestników w omawiane zagadnienia.

Praktyczność

szkolenia IRSW nie stanowią jedynie teoretycznego omówienia poszczególnych przepisów, a ich forma umożliwiać ma uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego Eksperta;

Przystępność

analiza zagadnień jest grupowana według przedmiotu i prezentowana w oparciu o liczne przykłady;

1. Podstawy prawne odpowiedzialności dyscyplinarnej

2. Organy postępowania dyscyplinarnego
2.1. Rektor
2.2. Rzecznik dyscyplinarny
2.3. Komisje dyscyplinarne

3. Przebieg postępowania wyjaśniającego:
3.1. Postępowanie wyjaśniające
3.2. Czynności dowodowe w postępowaniu wyjaśniającym (warsztat)
3.3. Postępowanie przed komisją dyscyplinarną
3.4. Pisma procesowe i czynności dowodowe w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną (warsztaty)
3.5. Relacje pomiędzy postępowaniem dyscyplinarnym a postępowaniem karnym
3.6. Udział mediów w postępowaniu dyscyplinarnym

4. Kary dyscyplinarne

5. Postępowanie odwoławcze

6. Wykonanie kar dyscyplinarnych

* - Przedstawiony program ma charakter ramowy, a jego szczegółowe treści będą się różnić w zależności od profilu grupy docelowej szkolenia (postępowania ws. nauczycieli akademickich albo postępowania ws. studentów i doktorantów) i zostaną ustalone w porozumieniu z uczelnią.


Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Jakub Kosowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny.

W dotychczasowej działalności organizacyjnej pełnił m.in. funkcję sekretarza i członka komisji dyscyplinarnych, eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Specjalizuje się w prawie karnym, prawie administracyjnym, prawie organizacji pozarządowych, w szczególności w postępowaniach dyscyplinarnych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz opinii prawnych z tego zakresu.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl