Print Friendly
+100%-

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – jak pisać oraz promować skutecznie swoje publikacje

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu pokazanie problemów związanych z pisaniem, publikowaniem oraz promocją artykułów naukowych. Uczestnicy rozwiną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania artykułu zgodnie z oczekiwaniami czasopism naukowych, wyboru najważniejszych dla prezentowanej tematyki czasopism jako potencjalnego miejsca publikacji, a także zgłoszenia artykułu do czasopisma.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, które pomogą uczestnikom zapobiegać najczęstszym błędom w pisaniu i publikowaniu naukowym. Zostanie omówiony proces obiegu artykułu od momentu jego zgłoszenia do publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wnoszenia poprawek oraz udzielania odpowiedzi recenzentom. Zostaną również przedstawione metody promocji opublikowanych już tekstów. W tym omówione zostaną problemy z wykorzystaniem wskaźników bibliometrycznych w prezentacji własnych publikacji (ang. metric–wiseness). W rezultacie zwiększą się szanse uczestników szkolenia na upowszechnienie wyników badań w prestiżowych czasopismach i ich skuteczną promocję.

AKTUALNOŚĆ TEMATYKI
Publikowanie naukowe jest podstawową umiejętnością akademicką. Upowszechnianie tekstów w najlepszych czasopismach naukowych przekłada się na prestiż oraz zwiększa szanse na uzyskiwanie środków finansowych na badania naukowe.


PRAKTYCZNOŚĆ
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania.


ELASTYCZNOŚĆ
Przedstawione rozwiązania uwzględnią potrzeby różnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych reprezentowanych przez uczestników.


KOMPLEKSOWOŚĆ
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować manuskrypt artykułu naukowego, zgłosić go do opublikowania w czasopiśmie i przejść proces recenzji, w tym rewizji, co w rezultacie zwiększy szanse na opublikowanie artykułu w prestiżowym czasopiśmie.


PRZYSTĘPNOŚĆ
Szkolenie zostanie podzielone na części odnoszące się do poszczególnych aspektów pisania i publikowania naukowego.


EFEKTYWNOŚĆ
Szkolenia będzie prowadzone w maksymalnie 40-osobowej grupie, co pozwoli przedyskutować zgłaszane wątpliwości i pytania odnoszące się do pisania i publikowania naukowego.

1. Korzyści wynikające z publikowania tekstów w prestiżowych czasopismach naukowych.

2. Jakie wyniki badań są publikowalne i jakie są w tym zakresie różnice pomiędzy oczekiwaniami czasopism naukowych?

3. Przygotowanie manuskryptu:
3.1. Typy artykułów naukowych.
3.2. Struktura artykułu badawczego.
3.3. Zawartość poszczególnych sekcji artykułu badawczego.
3.4. Styl pisania naukowego. Typowe zwroty i haki narracyjne.
3.5. Styl pisania naukowego. Prezentacja wyników analiz statystycznych (poprawna konstrukcja rysunków i tabel).
3.6. Oczekiwania względem przeglądu literatury.
3.7. Oznaczanie źródeł finansowania.
3.8. Ustalanie i oznaczanie autorów oraz współpracowników.
3.9. Przygotowanie i dołączanie do artykułu surowych danych.
3.10. Najczęstsze błędy w artykułach i jak im zapobiegać.

4. Profesjonalny proofreading.

5. Przygotowanie cover letter.

6. Opublikowanie artykułu w czasopiśmie naukowym:
6.1. Wybór czasopisma – jak zidentyfikować core journals wykorzystując metody bibliometryczne.
6.2. Zgłoszenie artykułu do czasopisma.
6.3. Schematy procesu recenzowania tekstu.
6.4. Reagowanie na wyniki recenzji. Wprowadzanie poprawek i konstruowanie odpowiedzi na recenzję.

7. Dalsze kroki po opublikowaniu artykułu naukowego. Jak spopularyzować wyniki poza środowiskiem akademickim?

8. Prezentacja własnych publikacji z wykorzystaniem wskaźników bibliometrycznych.

9. Podsumowanie.

DR EWA A. ROZKOSZ

Ekspert ds. ewaluacji nauki i komunikacji naukowej.

Członek grupy badawczej Scholarly Communication Research Group w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ewaluacją nauki, w tym dokumentacją i oceną osiągnięć jednostek i pracowników nauki, wykorzystaniem metod naukometrycznych w ocenie oraz komunikacją naukową.

Prowadziła szkolenia i warsztaty dla wielu podmiotów z sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Realizuje badania naukowe z zakresu ewaluacji nauki w ramach projektów grantowych: „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” oraz „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce”.Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.


Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz drogą mailową: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl