Print Friendly
+100%-

Dokumentacja przebiegu studiów

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, a także nabycie przez nich umiejętności prawidłowego redagowania dokumentów związanych z działalnością organów uczelni oraz uporządkowanie wiedzy na temat poprawnego prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez kadrę kierowniczą oraz pracowników dziekanatów.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

praktyczność

Szkolenie nie stanowi jedynie teoretycznego omówienia obowiązujących przepisów.

elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków.

efektywność

Zajęcia prowadzone są w niewielkiej (maks. 15 osób) grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający poziom nabytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności.

doświadczenie

Szkolenie prowadzi ekspert posiadający doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z przygotowywaniem dokumentów wykorzystywanych w uczelniach, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Budowa aktu normatywnego. Uchwała i zarządzenie:
1. Poprawne redagowanie aktów normatywnych.
2. Podział zawartości merytorycznej aktu prawnego.
3. Ustalenie podstawy prawnej przygotowywanego aktu.
4. Formułowanie przepisów przejściowych.
5. Akt „zmieniający” a „w sprawie zmiany”.
6. Tekst ujednolicony a tekst jednolity.

Decyzja (administracyjna):
1. Wydanie decyzji.
2. Składniki decyzji administracyjnej.
3. Doręczenie decyzji.
4. Ważność decyzji.
5. Odwołanie.
6. Uchylenie i zmiana decyzji.
7. Postanowienie.
8. Wezwanie.
9. Zawiadomienie.

Pełnomocnictwo i upoważnienie:
1. Formy pełnomocnictwa.
2. Rodzaje pełnomocnictw.
3. Zakres i cel stosowania upoważnienia.
4. Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.
5. Błędy i uchybienia przy udzielaniu pełnomocnictw lub upoważnień.

Pozostałe dokumenty:
1. Pismo okólne (okólnik).
2. Obwieszczenie.
3. Protokół

Przebieg studiów:
1. Dyplom i suplement.
2. Tytuły zawodowe.
3. Dokumentacja przebiegu studiów.

Miejsce: Warszawa
Data: 18.09.2015
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:30
Godzina zakończenia szkolenia: 16:45
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Grzegorz Laskowski

Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracownik Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2006-2013 oraz ekspert ds. formalno-prawnych PKA w latach 2007-2013. Aktualnie współpracuje z kilkoma uczelniami niepublicznymi, w których powierzono mu m. in. stanowiska pełnomocnika rektora oraz audytora wewnętrznego.

Będąc ekspertem ds. formalno-prawnych PKA wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej kształcenia na poziomie studiów wyższych, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dotychczas poprowadził kilkadziesiąt szkoleń, zarówno zamkniętych jak i otwartych, tak na bezpośrednie zamówienie uczelni jak i za pośrednictwem agencji szkoleniowych z Warszawy, Gdańska, Torunia czy Białegostoku.

Najchętniej zajmuje się tematyką związaną z szeroko pojętymi formalnymi aspektami projektowania i realizacji kształcenia.

Cena za osobę wynosi: 620,00zł (VAT zw.) druga osoba z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl
Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl