Zasady prowadzenia procedur awansowych w nauce - szkolenie dwudniowe - Lublin - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

Zasady prowadzenia procedur awansowych w nauce – szkolenie dwudniowe – Lublin

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Szkolenie ma charakter warsztatowy, stworzone zostało z myślą o wyposażeniu jego uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach m.in. poprzez opracowanie wzorcowych uchwał w postępowaniach awansowych. Szkolenie uwzględnia nowelizację ustawy o NAWA. Uczestnicy dowiedzą się także, jakie skutki dla postępowań awansowych wywrzeć może projektowana nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W zależności od potrzeb i zainteresowań, Uczestnicy mogą wziąć udział zarówno tylko w jednym lub w dwóch dniach szkoleniowych.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

15 lutego 2018 – UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI ORAZ ZASADY PROWADZENIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

I. Zagadnienia wprowadzające
1. Podstawy prawne
2. Definicje ustawowe
3. Wprowadzający przegląd zmian

II. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych
1. Wymagania przyznania uprawnień do nadawania stopni naukowych
2. Procedura uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych

III. Przewody doktorskie
1. Wszczęcie przewodu doktorskiego
2. Etapy przewodu doktorskiego
3. Zakończenie przewodu doktorskiego
4. Postępowanie odwoławcze
5. Dokumentacja w przewodzie doktorskim

16 lutego 2018 – POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE I PROFESORSKIE ORAZ POSTĘPOWANIA NADZWYCZAJNE W AWANSACH NAUKOWYCH

I. Postępowania habilitacyjne
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego
2. Przebieg postępowania habilitacyjnego
3. Zakończenie postępowania habilitacyjnego
4. Postępowanie odwoławcze
5. Dokumentacja w przewodzie doktorskim

II. Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
1. Podstawy do nadania tytułu profesora
2. Etapy postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
3. Zakończenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

III. Postępowania nadzwyczajne
1. Nostryfikacja stopni i tytułów naukowych
2. Utrata uprawnień do nadawania stopni
3. Odebranie stopnia naukowego
4. Uwierzytelnianie odpisów

IV. Perspektywa zmian od 2018 r. wynikających z Ustawy 2.0

Miejsce: Lubin, Lubelski Park Naukowo -Technologiczny

Adres: Lublin, ul. Dobrzańskiego 1/1.6

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Piotr Pokorny

Ekspert IRSW ds. prawnych oraz jakości kształcenia. Z wykształcenia prawnik i administratywista. Specjalizuje się w ewaluacji i budowie systemów zapewniania jakości kształcenia oraz w prawie sektora nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa awansu naukowego.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym.

Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.

W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych.

Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.piotrpokorny.pl

Cena/szkolenie 15.02 - 500,00 zł netto/brutto (VAT zw.) Cena/szkolenie 16.02 - 500,00 zł netto/brutto (VAT zw.)

Biorąc udział dwóch dniach szkoleniowych oszczędzasz: 100 zł!
Cena/2 dni szkoleniowe - 900,00 zł netto/brutto (VAT zw.)W przypadku chęci udziału w tylko 1 dniu szkoleniowym prosimy o umieszczenie w formularzu zgłoszeniowym tylko jednej daty.


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia


Uprzejmie informujemy, że nie zapewniamy noclegów uczestnikom szkolenia.


Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);


Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl lub szkolenia@irsw.pll

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

Zapisz się

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl