Print Friendly
+100%-

Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia (szkolenie dla władz i administracji)

OPIS SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami wspierania studentów i doktorantów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.  Słuchacze oprócz poznania katalogu dobrych praktyk nabędą również umiejętności tworzenia długofalowej strategii uczelni na rzecz poprawy warunków kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia kierujemy w szczególności do kadry akademickiej średniego szczebla, której powierzono funkcję  pełnomocników lub koordynatorów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także do pracowników dydaktycznych.

POWODY DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Aktualność tematyki

Po nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz po ratyfikowaniu przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych polskie szkoły wyższe są zobligowane do wdrażania systemu wsparcia w procesie edukacyjnym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponadto zwiększająca się liczba kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podejmujących studia, a także specyfika różnych niepełnosprawności (w tym chorób psychicznych, neurologicznych, dysleksji) stawiają nowe wyzwania uczelnianym biurom i pełnomocnikom ds. niepełnosprawności.

Kompleksowość

Szkolenie uwzględnia omówienie bardzo szerokiego spektrum dostępności procesu kształcenia do różnych ograniczeń (w tym m.in. sensorycznych, kognitywnych) studenta, począwszy od bazy infrastrukturalnej poprzez dostępność cyfrową, po tworzenie regulacji wewnętrznych uczelni.

Praktyczność

Dzięki praktycznym wskazówkom słuchacze będą mieli możliwość zastosowania nabytej wiedzy w zadaniach ćwiczeniowych i studium przypadku, dzięki czemu utrwalą umiejętności, które będą mogli wykorzystać po szkoleniu w swojej pracy.

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków.

Doświadczenie

Szkolenie poprowadzi ekspert/ praktyk z zakresu wspierania studentów z niepełnosprawnościami, posiadający zarówno wiedzę z zakresu przepisów prawnych oraz funkcjonowania uczelni, a co ważniejsze praktyczne kompetencje związane z zarządzaniem różnorodnością.

Nomenklatura i podstawy prawne:

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON a założenia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ON
2. Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym a osoby z niepełnosprawnością.

Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia:

1. Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu (w tym manualną)
1.1. Przepisy budowlane a dostępność obiektów użyteczności publicznej
1.2. Zasady uniwersalnego projektowania – dobór urządzeń infrastruktury do rzeczywistych potrzeb i możliwości użytkowników oraz otoczenia (podnośniki, platformy przyschodowe, schodołazy etc.)
1.3. Zasady projektowania pokojów w domach studenckich z uwzględnieniem potrzeb ON
2. Studenci z niepełnosprawnością słuchu
2.1. Kultura Głuchych
2.2. Środki komunikowania się i technologie wspierające - PJM, SJM
2.3. Alternatywne zajęcia dydaktyczne wspierające proces kształcenia – lektoraty języków obcych i/lub jęz. polskiego
2.4. Ustawa o PJM i szkolenia nauki języka migowego
2.5. Zasady komunikowania się z osobami nie(do)słyszącymi
3. Studenci z niepełnosprawnością narządu wzroku
3.1. Zasady uniwersalnego projektowania obiektów użyteczności publicznej a potrzeby osób niewidomych i słabowidzących
3.2. Dostępność cyfrowa – założenia WCAG2.0, redagowanie treści dostępnych do potrzeb ON
3.3. Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych
4. Studenci ze schorzeniami natury psychicznej i/lub neurologicznej.

Tworzenie długofalowej strategii uczelni:

1. Zasady tworzenia aktów uczelnianych regulujących sposób wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami
2. Współpraca z władzami uczelni, decydentami oraz lokalnymi NGO
3. Szkolenia i spotkania informacyjne dla studentów z niepełn. oraz dla kadry akademickiej
4. Zasady ochrony danych wrażliwych.

Dotacja MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem warunków kształcenia ON:

1. Algorytm przyznawania dotacji uczelniom
2. Dobre praktyki korzystania z dotacji oraz katalog wydatków zabronionych
3. Asystent dydaktyczny vs. Asystent osobisty
4. Transport uczelniany.

Erasmus+ a studenci z niepełnosprawnościami

Zasady przyznawania dodatkowych grantów z tytułu niepełnosprawności

Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego:

1. Program „Aktywny samorząd moduł II i I” - główne zasady
2. Usługi lokalnych jednostek pomocy społecznej (MOPR, PCPR).

mgr Anna Rutz

Absolwentka programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Z wykształcenia magister filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z pasji działaczka i ekspertka w zakresie stwarzania warunków do pełnego rozwoju dla młodych osób z niepełnosprawnościami na równi z ich rówieśnikami.

W latach 2010-2013 pełniła funkcję Pełnomocnika ds. studentów z niepełnosprawnościami przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadziła szkolenia i warsztaty z zakresu dostępności szkolnictwa wyższego m.in. dla studenckich ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dzięki współpracy m.in. z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego przyczyniła się do wprowadzenia korzystnych zmian w nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym w kontekście wspierania kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

Współpracowała z Europejską Unią Studentów występując w roli prelegentki oraz prowadzącej warsztaty podczas konferencji międzynarodowych w Rydze, Bukareszcie, Budapeszcie oraz Mińsku. Jako ambasadorka „Projektu 440 km po zmianę” (2013-2014) zwracała uwagę na prawa i potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami narządu ruchu w przestrzeni publicznej.

Na co dzień pracuje w Biurze Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych, gdzie koordynuje projektami na rzecz studentów i absolwentów z ograniczeniami sprawności, o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim, a od niedawna także międzynarodowym.

Do jej zainteresowań należą: nowoczesne technologie, sektor pozarządowy, edukacja pozaformalną oraz zarządzanie projektami.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie szkolenia.

Cena za osobę wynosi: 540,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia.

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl