Print Friendly
+100%-

USTAWA 2.0 w uczelniach niepublicznych – jak pójść drogą najlepszą dla siebie?

Zapisz się

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów funkcjonowania uczelni niepublicznych po wejściu w życie tzw. Ustawy 2.0. Prezentacja wybranych zmian w przepisach stanowi jedynie punkt wyjścia do odpowiedzi na pytania o niezbędne czynności i decyzje strategiczne, które każda z uczelni niepublicznych musi podjąć, mając na uwadze nie tylko obowiązki wynikające z unormowań prawnych, ale i indywidualne sytuację i potrzeby. Szkolenie ma formę otwartej dyskusji polegającej na wymianie poglądów i doświadczeń nie tylko z prowadzącym, ale również pomiędzy uczestnikami.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • Dla władz uczelni niepublicznych (i ich przedstawicieli),
  • Dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych komórek w uczelniach niepublicznych,
  • Dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie Ustawy 2.0 w uczelni niepublicznej.
 

1. Uczelnie niepubliczne – organizacja i funkcjonowanie
- Jakie ma obowiązki, a czego nie musi uczelnia niepubliczna?
- Czy uczelnie niepubliczne mogą zyskać na reformie więcej niż publiczne?
- Czy likwidacja wydziałów to strata dla uczelni niepublicznych?
- Przed jakimi zadaniami stają organy uczelni niepublicznych?
- Jak działać poza siedzibą?
- Czy postępująca jawność stanowi obciążenie?
- Czy nastał czas na tworzenie czy na likwidacje uczelni niepublicznych?

2. Uczelnie zawodowe i akademickie
- Jakie są różnice między typami uczelni i wynikające z nich indywidualne możliwości?
- Jak bez kategorii naukowej odnaleźć się w zreformowanym systemie szkolnictwa?
- Czy warto rozwijać działalność badawczą?
- Kto może prowadzić szkołę doktorską? Kto może nadawać stopnie naukowe?
- Profil praktyczny czy ogólnoakademicki?
- Czy warto prowadzić kształcenie zawodowe?

3. Wzmacnianie potencjału przez współpracę
- Jak działać - wspólnie czy w pojedynkę?
- Kiedy warto łączyć uczelnie, a kiedy wybrać formę federacji?
- Jakie są różnice między kształceniem wspólnym, przy współpracy i dualnym? Jaki rodzaj organizacji współpracy wybrać?

4. Pracownicy uczelni
- Czy z likwidacji minimum kadrowego można się tylko cieszyć?
- Czy wszystkie grupy pracowników i stanowiska są niezbędne?
- Czego uczelnie mogą oczekiwać od pracowników, a czego od uczelni oczekuje w tym zakresie ustawodawca?

5. Kształcenie – organizacja, dokumentacja i programy studiów
- W jakich aspektach przepisy ograniczają swobodę w organizacji kształcenia?
- Jak przyjmować na studia, jak je dokumentować i jak je zakończyć?
- Czy konieczne zmiany w programach rzeczywiście są problemem?
- Czy kierunki oparte na standardach to utrudnienie i czy uczelnie niepubliczne mają szansę kształcić nauczycieli?
- Co pomaga trafić w potrzeby otoczenia? Samodzielność, jakość, ilość, wielkość czy unikatowość?
- Czy będzie łatwiej dostawać „pozyty”? Kto skorzysta ze zmian w funkcjonowaniu PKA?
- Czy oferowanie studiów wyższych to jedyna droga?
- Rynek lokalny czy internacjonalizacja?

6. Zmiany w wewnętrznych unormowaniach uczelni
- Jakie najistotniejsze dokumenty zmienić i do kiedy?
- Jakie zmiany są istotne dla uczelni niepublicznej?

7. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Miejsce: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 - Centrum Konferencyjne AS-BUD
Data: 11 października 2018
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Grzegorz Laskowski
Ekspert ds. prawnych i kształcenia w Instytucie Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Prawnik, konsultant i szkoleniowiec w zakresie szkolnictwa wyższego z 12-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w obszarze kształcenia oraz w kwestiach związanych z ustrojem uczelni i dokumentowaniem jej działań.
Autor i współautor publikacji, ekspertyz i opinii z zakresu szkolnictwa wyższego. 
Od 2012 roku poprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla pracowników uczelni oraz innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego.
W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jako ekspert ds. formalno-prawnych Komisji wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny.
Od 2013 roku jest pełnomocnikiem rektora w jednej z uczelni niepublicznych na terenie Mazowsza. Niezależnie współpracował z kilkunastoma szkołami wyższymi, wspierając ich działania m.in. jako audytor, konsultant 
i szkoleniowiec.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
c) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: szkolenia@irsw.pl

1. W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?
Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.

2. Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?
Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?
Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:
a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej,
b) wskazówek dojazdu,
c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch,
d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem,
e) wydawania certyfikatów,
f) faktur i płatności.

4. Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?
Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.

5. Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?
W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.

6. Co zawiera opłata za szkolenie?
W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:
- w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie,
- opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu
- autorskie materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
- lunch oraz serwis kawowy;
- dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.

7. Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl

8. Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?
Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia.

Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.

9. Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?
Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.

10. Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?
Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Masz pytania dotyczące szkolenia? - napisz do nas!

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl