Szczegółowe zasady prowadzenia przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych i profesorskich - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

Szczegółowe zasady prowadzenia przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych i profesorskich

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.   Szkolenie ma charakter warsztatowy, stworzone zostało z myślą o wyposażeniu jego uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach m.in. poprzez opracowanie wzorcowych uchwał w postępowaniach awansowych. Uczestnicy dowiedzą się także, jakie skutki dla postępowań awansowych wywrzeć może projektowana nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.   Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

1. Aktualność tematyki – kwestie przyznawania stypendiów socjalnych, a w szczególności ustalania dochodu budzą nieustannie wątpliwości. Dodatkowo nowelizacja przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w 2014 r. wprowadziła w tym zakresie kolejne zmiany;

2. Kompleksowość – w trakcie jednego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat praktycznych aspektów przyznawania stypendiów socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i sposobów ustalania dochodu;

3. Praktyczność – warsztatowa forma szkolenia uzupełniona o dobre praktyki, wskazówki praktyczne jak i orzecznictwo administracyjne i sądowo-administracyjne ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;

4. Przystępność – formuła szkolenia zakłada wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych, wykładu, dyskusji, uczestnictwa w studiach przypadków, pracy grupowej, przez co materiał prezentowany jest w sposób atrakcyjny dla odbiorcy i ułatwiający jego percepcję.

5. Elastyczność – tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;
Efektywność – po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w maksymalnie 25-osobowej grupie;

6. Doświadczenie – szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z tematyką szkolenia, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Zagadnienia wprowadzające:
1. Podstawy prawne
2. Perspektywa zmian od 2018 r. wynikających z Ustawy 2.0

Przewody doktorskie:
1. Wszczęcie przewodu doktorskiego
2. Etapy przewodu doktorskiego
3. Zakończenie przewodu doktorskiego
4. Postępowanie odwoławcze

Postępowania habilitacyjne:
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego
2. Przebieg postępowania habilitacyjnego
3. Zakończenie postępowania habilitacyjnego
4. Postępowanie odwoławcze

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora:
1. Podstawy do nadania tytułu profesora
2. Etapy postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
3. Zakończenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

Dokumentacja i postępowania nadzwyczajne:
1. Szczegółowe zasady dokumentacji postępowań awansowych
2. Odebranie stopnia naukowego
3. Uwierzytelnianie dokumentów

Miejsce: Warszawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Adres: Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

Data: 23 listopada 2017
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Piotr Pokorny

Ekspert IRSW ds. prawnych oraz jakości kształcenia. Z wykształcenia prawnik i administratywista. Specjalizuje się w ewaluacji i budowie systemów zapewniania jakości kształcenia oraz w prawie sektora nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa awansu naukowego.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 roku. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym.

Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.

W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych.

Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.piotrpokorny.pl

Cena za osobę wynosi: 610,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl lub szkolenia@irsw.pll

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

Zapisz się

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl