Kategorie: Eksperci - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-
Marzena Bichta Sty14

Marzena Bichta

Psycholog, trener, terapeuta TSR, doradca zawodowy, certyfikowany praktyk MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II, certyfikowany praktyk The EQ – i 2.0® Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierune...

Więcej
Magdalena Bis Sty30

Magdalena Bis

Psycholog, trener biznesu, ekspert w dziedzinie komunikacji i rozwoju osobistego, doradca zawodowy, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC, praktyk MBTI® - Step I i Step II, asesor Assessment&Development Centre. Specjalizuje się w realizacji warsztatów z ws...

Więcej
Anna Rutz Lip30

Anna Rutz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: filologia germańska), programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Letniej Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Działaczka i ekspertka w zakresie stwarzania ...

Więcej
Anna Mrozowska Paź13

Anna Mrozowska

Wieloletni ekspert oraz Koordynator ekspertów ds. studiów doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie Członek Komisji do Spraw Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP. Absolwentka prawa oraz historii na UAM w...

Więcej
Agnieszka Sąsiadek Paź14

Agnieszka Sąsiadek

Ekspertka IRSW ds. studenckich oraz relacji z interesariuszami zewnętrznymi. Specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach studenckich, w tym w szczególności:  pomocy materialnej, wsparciu studentów z niepełnosprawnością oraz w kształceniu na profilu prakt...

Więcej
dr Adrian Niewęgłowski Paź14

dr Adrian Niewęgłowski

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie patentowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Doświadczony wykładowca. Prowadził szkolenia z prawa gospodarczego i prawa własności intelektualnej m.in. dla aplikantów adwokackich, kadry kierowniczej spółek handlowych, pracowników administracji publicznej, nauczyci...

Więcej
r.pr.  Tamasz Kocoł Paź15

r.pr. Tamasz Kocoł

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo i administracja. Wieloletni ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Koordynator Zespołu Ekspertów PKA ds. studenckich w latach 2015-2017. Obecnie jako ekspert ds. postępowania oceniającego nadal związany z ...

Więcej
Dr inż. Kinga Kurowska Paź15

Dr inż. Kinga Kurowska

Doktor nauk o zarządzaniu. Absolwentka Politechniki Warszawskiej na kierunkach Automatyka i Robotyka oraz Zarządzanie i Marketing. Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Zarządzania PW w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Aktualnie pracuje na Politechnice Warszawsk...

Więcej
Dr Paweł Sadowski Paź15

Dr Paweł Sadowski

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, w tym stosowania KPA w sprawach studenckich oraz postępowań rekrutacyjnych na studiach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Bankowości i Finansów. Adiunkt w Katedrze Prawa Konsty...

Więcej
Dr Piotr Sitniewski Paź27

Dr Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista z zakresu dostępu do informacji publicznej. Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej z latach 2008-2011, oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej do dnia 16.10.2012 r. (zespół...

Więcej
dr Aleksander Jakubowski Paź28

dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zaj...

Więcej
Joanna Domagała Paź29

Joanna Domagała

Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na swojej macierzystej uczelni. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, proje...

Więcej
Dr Jacek Lewicki Paź30

Dr Jacek Lewicki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie w administracji publicznej). Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Młodej Nauki. Adiunkt w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Wa...

Więcej
DR HAB. JAKUB BRDULAK Lis01

DR HAB. JAKUB BRDULAK

Profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. Przewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia (FJK) przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do grudnia 2013 roku Ekspert Boloński przy MNiSW. Współpracuje  z międzynarodową agencję akredy...

Więcej
dr Maria Hulicka Lis16

dr Maria Hulicka

30Doktor nauk ekonomicznych, posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu finansami podmiotów. Obecnie Kanclerz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego ...

Więcej
dr hab. Anna Haładyj Lis20

dr hab. Anna Haładyj

  Doktor habilitowany nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsi...

Więcej
Grzegorz Laskowski Lis30

Grzegorz Laskowski

Współtwórca, a obecnie ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W latach 2006-2013 był pracownikiem Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w którym miał możliwość zdobywać doświadczenie, pełniąc funkcję sekretarza trzech Zespołów o różnorakich zadaniach. W latach 2007- 2013, ...

Więcej
Marcin Wojtkowiak Gru16

Marcin Wojtkowiak

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Socjolog, przedsiębiorca, od 2006 roku zawodowo zajmuje się badaniami rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, doradztwem oraz zarządzaniem projektami unijnymi. ...

Więcej
dr hab. Emanuel Kulczycki Gru17

dr hab. Emanuel Kulczycki

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015-2017). Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Adiunkt w Instytucie Filozo...

Więcej
Piotr Pokorny Gru19

Piotr Pokorny

Ekspert IRSW ds. prawnych oraz jakości kształcenia. Specjalizuje się w ewaluacji i budowie systemów zapewniania jakości kształcenia oraz w prawie sektora nauki i szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa awansu naukowego. ...

Więcej
dr Adam Szot Gru20

dr Adam Szot

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunki prawo i administracja). Ekspert ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspert ds. formalno-prawnych ...

Więcej

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl