Oferujemy wszechstronne wsparcie doradcze dla szkół wyższych i innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego, świadczone w oparciu o specjalistyczną wiedzę i znaczące doświadczenie naszych ekspertów.


Opracowujemy skuteczne rozwiązania służące rozwiązywaniu bieżących problemów uczelni, wywołanych zmieniającą sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną w naszym kraju. Dostarczamy szkołom wyższym narzędzia wspierające ich rozwój oraz pomagamy w realizacji ich strategicznych celów. Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i dążymy do  maksymalnego zadowolenia oraz spełnienia jego potrzeb.  
Doradzamy w zakresie:
 • stosowania prawa o szkolnictwie wyższym,
 • tworzenia i modernizacji wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • zarządzania i optymalizacji wewnętrzny procesów zachodzących w uczelni,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju kompetencji kadr,
 • pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów unijnych.
 

1. Doradztwo strategiczne

 • opracowanie strategii rozwoju uczelni,
 • przeprowadzenie analiz strategicznych
 • wsparcie w zakresie realizacji projektów strategicznych,
 • opracowanie misji uczelni,
 • przygotowanie analiz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
 • określenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • przygotowanie analiz SWOT.
 • opracowanie rekomendacji wyborów strategicznych,
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji zmiany struktury organizacyjnej uczelni.

2. Doradztwo prawne (bieżące)

 • tworzenie nowych kierunków studiów i przekształcanie już istniejących,
 • tworzenie procedur administracyjnych (indywidualne, stypendialne, awanse naukowe),
 • bieżące konsultacje i porady prawne,
 • przygotowanie wniosków do MNiSW, PKA, RGNiSW, itp. w sprawach dotyczących kształcenia na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych,
 • przygotowanie wniosków do CK, PKA oraz RGNiSW w sprawach uprawnień do nadawania stopni naukowych,

3. Audyty

 • audyty wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia,
 • audyty systemów przyznawania pomocy materialnej,
 • audyty systemów obsługi spraw studenckich i doktoranckich.

4. Doradztwo personalne

 • przygotowanie i realizacja procesu rekrutacyjnego,
 • opracowanie systemu opisów stanowisk,
 • ocena predyspozycji zawodowych
 • przygotowanie i wdrożenie efektywnych instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • badania typów osobowości, predyspozycji zawodowych i umiejętności pracowników/ aplikantów
 • analiza potrzeb szkoleniowych

5. Wsparcie w budowaniu przewagi rynkowej

 • opracowanie i wdrożenie polityki budowania relacji z otoczeniem,
 • opracowanie i wdrożenie programów absolwenckich,
 • opracowanie, wdrożenie i realizacja polityki internacjonalizacyjnej,
 • opracowanie i wdrożenie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • analizujemy sytuację, potrzeby uczelni/instytucji oraz cele jakie stawia przed sobą kadra zarządzająca (w drodze analizy dokumentacji, omówienia problemu, spotkań konsultacyjnych lub po przeprowadzeniu pełnego audytu),
 • wskazujemy obszary wymagające zmian lub obszary o potencjale rozwojowym,
 • rekomendujemy skuteczne metody rozwiązywania poszczególnych kwestii a także sposoby realizacji zamierzonych celów,
 • pomagamy we wdrażaniu przyjętych rozwiązań,
 • szkolimy pracowników uczelni, wspierając rozwój ich kompetencji,
 • oceniamy skuteczność podjętych działań.
 • wsparcie specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem ekspertów,
 • opieka merytoryczna dedykowanego eksperta IRSW oraz opieka organizacyjna pracownika biura IRSW,
 • profesjonalna diagnoza obszarów wymagających poprawy,
 • koncepcje rozwiązań dostosowane do specyfiki uczelni zwiększające skuteczność podejmowanych działań,
 • kompleksowa i efektywna implementacja nowych rozwiązań eliminująca ryzyko błędów oraz kosztów z nimi związanych,
 • dostosowanie bieżących i strategicznych decyzji uczelni do obowiązujących regulacji prawnych oraz najnowszych trendów w szkolnictwie wyższym,
 • optymalizacja i redukcja wykorzystania zasobów ludzkich i finansowych uczelni,
 • usługi dopasowane do potrzeb i specyfiki uczelni,
 • podniesienie kompetencji pracowników uczelni wyposażenie ich w najnowszą dostępną wiedzę, 

ponadto:

 • raporty i spotkania na każdym etapie prac doradczych,
 • konsultacje powdrożeniowe,
 • atrakcyjne upusty cenowe dla stałych partnerów.

Dysponujemy zespołem znakomitych ekspertów, wśród których znajdują się  trenerzy, wykładowcy akademiccy oraz specjaliści z różnych dziedzin od lat współpracujący z uczelniami oraz instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, w tym m.in.:

 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Polska Komisja Akredytacyjna i jej Biuro;
 • Rada Młodych Naukowców przy MNiSW.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2; 20-262 Lublin, moich danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów ze mną, zgodnie z art. 7 pkt. 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18 lipca 2002 roku, Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm).

* pola wymagane