Print Friendly
+100%-

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga szybkiej reakcji oraz nieustannego doskonalenia się. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pozwala na sprawną realizację obowiązków, a przede wszystkim prowadzi do uzyskania niewątpliwej przewagi nad innymi podmiotami i instytucjami. Właśnie z tego powodu zdecydowaliśmy się stworzyć dla uczelni dedykowaną ofertę zamkniętych projektów szkoleniowych.


Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego tworzą ludzie o wysokich kwalifikacjach i wiedzy na temat szkolnictwa wyższego – eksperci, którzy opracowują i realizują unikatowe programy szkoleniowe, w pełni zaspokajające potrzeby naszych klientów. Do tworzenia i organizowania zamkniętych projektów szkoleniowych podchodzimy bardzo elastycznie i umożliwiamy naszym partnerom ustalenie wielu parametrów, począwszy od miejsca i formy szkolenia, przez jej program organizacyjny i merytoryczny, aż po dobór metod dydaktycznych i formy przeprowadzenia szkolenia. Poniżej prezentujemy przykładową tematykę szkoleń zamkniętych realizowanych przez Instytut. Nie jest to lista zamknięta – chętnie stworzymy nowe szkolenia „skrojone na miarę” Państwa potrzeb. Wszystkie projekty szkoleniowe realizujemy zgodnie z przyjętym standardem szkoleniowym.

» Szkolenie: "Komunikacja międzykulturowa w obsłudze studenta zagranicznego".

» Warsztat: "Ustalanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne".

» Szkolenie: “Obowiązki uczelni w prawie ochrony środowiska – nowe przepisy, wymagania i praktyka ich stosowania”.

» Szkolenie: „System przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów”.

» Warsztat: “Uznawanie efektów uczenia się (RPL)”.

» Szkolenie: „Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością – zasady tworzenia warunków kształcenia”.

» Szkolenie:  “Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej”.

» Szkolenie: “Student jako konsument a prawa i obowiązki uczelni w świetle nowych regulacji prawnych”.

» Warsztat: „Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością organów uczelni i przebiegiem studiów”
2-dniowe szkolenie – “Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodę MBTI®”.

» Warsztat: “Praktyczny profil studiów. Przygotowanie i ewaluacja kształcenia”.

» Szkolenie: “Procedury awansu naukowego”
Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym".

» Szkolenie: "Współpraca uczelni z pracodawcami i ich wpływ na jakość kształcenia".

» Szkolenie: "Postępowania administracyjne w szkole wyższej".

» Szkolenie:  "Ochrona danych osobowych w szkole wyższej".

» Szkolenie: "Dostęp do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania uczelni".

» Szkolenie: "Zamówienia publiczne w szkole wyższej".

» Szkolenie: "Obowiązki uczelni związane z ochroną praw konsumenta".

» Szkolenie: "Pełnomocnictwa i upoważnienia w szkole wyższej".

» Szkolenie: "Dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością".

» Szkolenie: "Funkcjonowanie organizacji studenckich w uczelni".

» Szkolenie: "Postępowania dyscyplinarne w sprawach studentów i doktorantów".

» Szkolenie: "Postępowania dyscyplinarne w sprawach pracowniczych.

» Szkolenie: "Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich".

» Szkolenie: "Zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów w szkole wyższej".

» Szkolenie: "Dokumentacja związana z działalnością organów uczelni".

» Szkolenie: "Kształcenie wspólne. Przygotowanie i realizacja".

» Szkolenie: "Własność intelektualna i komercjalizacja wyników badań".

  • dokonujemy diagnozy indywidualnych potrzeb szkoleniowych uczestników,
  • nasze szkolenia pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów uczelni poprzez dostarczenie jej pracownikom niezbędnej wiedzy
  • zakres szkoleń, ich program oraz formy prowadzenia zajęć dostosowujemy do oczekiwań odbiorców,
  • szkolenia realizują wyspecjalizowani i doświadczeni eksperci,
  • trakcie szkoleń dokonywana jest kompleksowa analiza omawianych zagadnień obejmująca podstawę prawną, komentarz i praktyczne przykłady,
  • gwarantujemy efektywną formę przekazywania wiedzy popartą praktycznymi przykładami jej zastosowania,
  • zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe, także w wersji on-line dostępne bezterminowo po zakończeniu szkolenia,
  • nasze szkolenia charakteryzuje doskonała organizacja i obsługa na najwyższym poziomie,
  • zapewniamy konsultacje poszkoleniowe z ekspertami,
  • miejsce, termin i czas trwania szkolenia ustalane są elastycznie.

Procedura organizacji szkolenia zamkniętego:

info8 1. Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenie

Określenie tematyki oraz podstawowych parametrów szkolenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Instytutu.

info7 2. Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

Bezpośredni kontakt ze strony eksperta IRSW w celu ustalenia szczegółowych potrzeb szkoleniowych.

info6 3. Opracowanie wstępnej wersji programu.

Przygotowanie przez eksperta IRSW oferty szkolenia z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych – dobór zagadnień szczegółowych i metod szkoleniowych.

info5 4. Konsultacje i przygotowanie ostatecznej oferty szkoleniowej.

Wspólna analiza wstępnej oferty szkoleniowej – ostateczne określenie wszystkich kwestii organizacyjnych i merytorycznych.

info4 5. Przygotowanie szkolenia.

Wewnętrzne konsultacje między ekspertami IRSW. Przygotowanie merytoryczne szkolenia i materiałów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców.

info3 6. Realizacja szkolenia zamkniętego.

Realizacja potrzeb szkoleniowych w formie dostosowanej do odbiorców.

info2 7. Ewaluacja

Podsumowanie i ocena efektywności szkolenia przez uczestników.

info1 8. Konsultacje poszkoleniowe

Możliwość konsultowania zagadnień szczegółowych z ekspertem po zakończeniu szkolenia, w ustalonym zakresie.

 

Mamy na koncie ponad 6 lat doświadczeń w opracowywaniu i realizowaniu projektów szkoleniowych dedykowanych pracownikom szkół wyższych i innych instytucji szkolnictwa wyższego. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 200 szkoleń, w których udział wzięło ponad 4000 uczestników reprezentujących blisko 120 uczelni z całego kraju. Wśród przeszkolonych osób znaleźli się przedstawiciele kadry zarządzającej (rektorów, dziekanów, kanclerzy, dyrektorów), nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych szkół wyższych.

LISTA SZKOLEŃ

Sprawdź

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl