Ekspert Instytutu rozwoju Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Emmanuel Kulczycki, został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Będzie również sprawował funkcję przewodniczącego nowo utworzonego Zespołu ds. oceny czasopism naukowych.

Emmanuel Kulczycki był przewodniczącym Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2015-2017. Obecnie jest także członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ewaluacją nauki, parametryzacją jednostek naukowych, komunikacją naukową oraz kompetencjami akademickimi. Prowadził kilkadziesiąt warsztatów, wykładów i szkoleń z komunikacji naukowej. Obecnie realizuje projekt „Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii” oraz projekt europejski „European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities”.

Prowadzi blog “Warsztat badacza”

Więcej informacji o Ekspercie można znaleźć tutaj.