Seminarium „Wyzwania i szanse rozwoju dla szkół wyższych w roku 2017” odbyło się w dniu 10 lutego 2017 r. w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym S.A. Organizatorami wydarzenia był Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Lubelskim Parkiem Naukowo – Technologicznym S.A.

.
W spotkaniu wzięli udział rektorzy, prorektorzy, dziekani i prodziekani szkół wyższych z województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego.

Ideą Seminarium było przybliżenie bieżących zmian w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego oraz zagadnień związanych z narzędziami, służącymi rozwojowi lubelskich i podkarpackich uczelni.

Seminarium zainaugurowało wystąpienie Prezesa Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A., który zaprezentował możliwości komercjalizacji badań naukowych na przykładzie spółek, które powstały z kapitałem LPNT. Następnie Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego -Piotr Pokorny, przybliżył perspektywę finansowania unijnego dla nauki i szkolnictwa wyższego w 2017 roku. Gościem specjalnym Seminarium była dr. hab. Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która przedstawiła nowe kryteria i zasady oceny programowej PKA.

Podczas Seminarium, Uczestnicy mieli dostęp do rzetelnej wiedzy z dziedziny szkolnictwa wyższego oraz zyskali możliwość wymiany doświadczeń.

Przedstawiamy kilka zdjęć z przebiegu Seminarium:

.
Serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne wydarzenia!

Prezentacje do pobrania w wersji elektronicznej z poszczególnych wystąpień na Seminarium znajdują się poniżej:

  1. Możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładach spółek powstałych z kapitałem LPNT
  2. Perspektywa finansowania unijnego dla nauki i szkolnictwa wyższego w 2017 r., przedstawienie i charakterystyka dostępnych konkursów
  3. Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym – przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA