Dziewiąte Europejskie Forum Jakości Kształcenia (EQAF) organizowane wspólnie przez ENQA, ESU, EUA i EURASHE odbędzie się w dniach 13 – 15 listopada 2014 r. w Barcelonie.Europejskie Forum Jakości Kształcenia (EQAF) stanowi wyjątkową platformę dyskusji dla instytucji szkolnictwa wyższego oraz zajmujących się zapewnianiem jakości na rzecz monitorowania, kształtowania oraz rozwoju w tej dziedzinie. Głównym celem Forum jest wspieranie dialogu, który łączy systemy narodowe i prowadzi do prawdziwie europejskiej dyskusji na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym, a także do stworzenia wspólnego europejskiego rozumienia zapewniania jakości poprzez dyskusje różnych grup interesariuszy.

Dzięki połączeniu sesji plenarnych i warsztatowych tegoroczny EQAF, zatytułowany “Changing education – QA and the shift from teaching to learning”, będzie łączyć tematy praktyczne oraz oparte na badaniach. Tematem przewodnim będą najnowsze trendy w kształceniu, takie jak student-centred learning, dywersyfikacja populacji studentów czy inne nowe metody kształcenia które w ostatnich latach były motorem zmian w szkolnictwie wyższym.

Szczegóły dotyczące konferencji oraz sposób rejestracji na Forum dostępny jest na stronie EQAF