Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło przewodnik po Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej. Dokument wyjaśnia potrzebę dokonywania zmian w dotychczasowym systemie ewaluacji i przedstawia założenia nowo przyjętych rozwiązań. Dodatkowe uzupełnienie stanowi omówienie 10 najważniejszych mitów dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej.

Zaprezentowane w przewodniku rozwiązania mają służyć ocenie instytucjonalnej, z zaznaczeniem, że nie należy ich stosować w kryteriach ocen indywidualnych.

Pobierz przewodnik: KLIKNIJ