Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Dlaczego tak wiele wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów jest ocenianych przez Polską Komisję Akredytacyjną negatywnie?

Zawarte w sprawozdaniu z działalności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2021 statystyki prezentujące skuteczność składanych wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu wskazują, że ok. połowa z nich jest rozpatrywana negatywnie. W poniższym tekście prezen...

Więcej

„Rola strategii rozwoju uczelni w podnoszeniu efektywności działań w obszarze kształcenia” – bezpłatny artykuł do pobrania

Proces kształcenia, jak każde z fundamentalnych zadań uczelni, wymaga kształtowania go w sposób świadomy i celowy. Oznacza to wskazanie kluczowych wartości oraz nakreślenie wizji całego procesu, w ujęciu modelowym dla danej uczelni. Właściwym polem dla takich ustaleń jest strategia uczelni. Efektywne zarządzanie ksz...

Więcej