Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz PCG Academia, zawarły porozumienie o współpracy, której celem jest realizacja projektów i działań wspierających uczelnie w ich rozwoju, poprzez dostarczanie ich pracownikom najlepszej wiedzy, wartości oraz narzędzi pozwalających na wyznaczanie celów i ich skuteczne osiąganie.

Współpraca IRSW i PCG Academia zakłada m.in.:

  • wspólną realizację projektów doradczo-wdrożeniowych,
  • opracowywanie i wdrażanie w uczelniach nowych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych oraz technologicznych,
  • organizację konferencji, szkoleń i seminariów dla pracowników uczelni.

Zakres współpracy:
Współpraca Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z PCG Academia ma charakter strategiczny. IRSW będzie odpowiedzialny za zapewnienie pełnej zgodności systemów oferowanych przez PCG z przepisami prawa oraz dostarczanie contentu merytorycznego do projektów technologicznych. Zapewnimy m.in.: weryfikację aktualności aktów prawnych
i orzecznictwa z zakresu szkolnictwa wyższego oraz odpowiednich wzorów dokumentów w systemach. Z kolei PCG zapewni uczelniom rozwiązania technologiczne zgodne z wytycznymi MNiSW, co jednocześnie pomoże odpowiadać na potrzeby związane z wdrażaniem Ustawy 2.0.
Nadrzędnym i ostatecznym celem, który przyświeca obu organizacjom, jest stworzenie środowiska przyjaznego funkcjonowaniu administracji w uczelniach po zastosowaniu przepisów nowej ustawy.

“Współpraca IRSW i PCG Academia, to przed wszystkim gotowość połączenia sił obu instytucji w celu stworzenia nowej jakości usług w polskich uczelniach.”dr. Adam Szot, prezes zarządu IRSW.

O PCG:
PCG Academia jest częścią grupy kapitałowej, której właścicielem jest Public Consulting Group z Bostonu. Jako firma doradczo-informatyczna, dostarcza rozwiązania z zakresu IT dla sektora publicznego. Współpracuje z blisko 50 polskimi uczelniami, oferując autorskie systemy informatyczne oraz aplikacje zaufanych partnerów z możliwością elastycznego dostosowania rozwiązań do aktualnych potrzeb.

Pierwsze działania Instytutu oraz PCG zaplanowane są do końca roku akademickiego 2019/2020.  Zawarty alians strategiczny to kolejny etap współpracy Instytutu z PCG, zapoczątkowanej naszym udziałem w konferencji LUMEN 2019 – V Konferencji Liderów Zarządzania Uczelnią oraz III edycji Konkursu Lumen na najlepiej zarządzane projekty i przedsięwzięcia w szkolnictwie wyższym.