Badania nad zawartością ankiet studenckich pokazują, iż w znacznej większości treść wolnych wypowiedzi studentów, nie jest obraźliwa lub niestosowna. Badania nad tym zagadnieniem opublikowano w periodyku naukowym „Higher education”.

 

Jednym z głównych elementów każdego wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia są ankiety kierowane do studentów. Mają one w założeniu badać opinię studentów na temat zajęć. Mechanizm ten wciąż jednak budzi kontrowersje lub różnego rodzaju obawy nie tylko w Polsce, ale również na świecie.

Zawartości ankiet studenckich w jednym z australijskich uniwersytetów, a w szczególności anonimowych komentarzy w nich zawartych postanowiono przyjrzeć się z bliska. Przeprowadzone badanie na próbce ponad 30 tys. komentarzy wskazuje, iż obawy wynikające z nieodpowiedzialnego podejścia studentów do ich wypełniania nie znajdują uzasadnienia. W badanej próbce jedynie 0,04% komentarzy zakwalifikowano jako obraźliwe zaś 0,15% jako w inny sposób nieodpowiednie.

Przeprowadzone badanie jest kolejnym z serii analiz prowadzonych przez naukowców nad tym zagadnieniem. Jego wyniki oraz porównanie na tle innych, podobnych badań opublikował periodyk „Higher education” w artykule Beatrice Tucker „Student evaluation surveys: anonymous comments that offend or are unprofessional”.