Print Friendly, PDF & Email
+100%-

W jaki sposób pomagamy jednostkom naukowym?

Wszystkie jednostki naukowe (w tym uczelnie, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz międzynarodowe instytuty naukowe) chcąc osiągnąć jak najwyższe wyniki ewaluacyjne, w ostatnim czasie podjęły szereg działań doskonalących. W tym maratonie, w którym wszyscy obecnie biorą udział, kluczowe mogą okazać się milimetry, które zadecydują o kategorii naukowej, którą dana jednostka otrzyma.
Dlatego też, z myślą o sukcesie naszych partnerów, przygotowaliśmy usługę, dzięki której unikniecie Państwo błędnego zaraportowania danych do PBN (nie stracicie cennych "milimetrów"), a jednocześnie dzięki sugestiom naszych ekspertów możecie zyskać przewagę na ostatniej prostej.
Dzięki proponowanemu przez nas Audytowi Bibliometrycznemu otrzymacie Państwo:
  • kompletne informacje dotyczące już zgromadzonego dorobku naukowego (analiza danych z systemu PBN), co pozwoli odpowiednio wcześnie wychwycić ewentualne braki lub/i błędy,
  • aktualne dane dotyczące pracowników (ich indywidualnych wyników naukowych oraz wypełnienia slotów publikacyjnych),
  • szczegółową i zobiektywizowaną informację o „stanie” danej dyscypliny przygotowaną w formie raportu,
  • rekomendacje działań oraz opis efektów jakie przyniosą konkretne działania korygujące.

Dodatkowo możemy zaoferować Państwu usługi konsultacyjno-doradcze w zakresie pozostałych dwóch kryteriów ewaluacji (efekty finansowe i wpływ społeczny). Obydwa z kryteriów mają odmienną metodologię przyznawania punktów, w tym także element ekspercki, dlatego w tym obszarze cenne może okazać się również indywidualne wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.


Etapy i zakres audytu


W efekcie realizacji tego etapu prac uczelnia otrzyma informacje obejmujące:
- wykaz publikacji, które zostały dotychczas przekazane do PBN - (imienny wykaz),
- liczby N i N0,
-stanu wypełnieniu slotów,
- wartości punktacji oraz wartości minimalnej i maksymalnej publikacji, która wchodzi do 3N.

Informacje będą punktem wyjścia do opracowania raportu otwierającego (bazowego), dzięki któremu uczelnia otrzyma niezbędną wiedze do zweryfikowania danych i podjęcia kolejnych działań naprawczych/optymalizacyjnych.

Etap I kończy się opracowaniem raportu I - otwierającego. Raport będzie stanowił podstawę do uzupełnienia danych w PBN.
Zweryfikowane i uzupełnienie dane w PBN (po ok. 4 tygodniach, w zależności od ustaleń z uczelnią) stanowią podstawę prac w etapie II.

W efekcie realizacji tego etapu prac uczelnia otrzyma wiedzę dotyczącą:
- publikacji, które zostały już przekazane do PBN (stan po uzupełnieniu!)
- zaktualizowanej liczby N, N0,
- zaktualizowanego stanu wypełnieniu slotów,
- wartości punktacji oraz wartości minimalnej i maksymalnej publikacji, która wchodzi do 3N,
- ekstrapolacji punktów na 2021,
- limitów na monografie/rozdziały/redakcje i ograniczenie 1 N (minimum jeden N) artykułów za 2017 – 2018
- rozkładu publikacji za 20, 40,70,100,140 i 200 pkt, które weszły do 3N.

Etap kończy się opracowaniem raportu II - optymalizacyjnego. W raporcie wyniki prac etapu II opatrzone zostaną komentarzem eksperta IRSW dotyczącym m.in.:
- zmian, które udało się poczynić po zakończeniu etapu I (m.in. o ile zwiększono punktację, jak zredukowano N0, itd.)
- analizy stanu obecnego i koniecznych dalszych korekt
- listy TOP 10 pracowników (najwyższa punktacja dla dyscypliny) i listy TOP 10 publikacji
- rekomendacji działań optymalizacyjnych

W pierwszym kwartale 2021 r. przygotowany będzie raport III - finalny, który ukazuje stan dyscypliny 
w przeddzień zamknięcia okresu ewaluacyjnego. Umożliwi to m.in. ukazanie procentowego przyrostu punktacji w dyscyplinie, jak się zmieniły punkty odcięcia i ewentualne wskazówki do dokonania korekty jeśli zostały przekroczone lub niewypełnione limity.

Wartością dodaną tego raportu jest wsparcie eksperta IRSW w identyfikacji dowodów działalności naukowej do opisu wpływu społecznego (III kryterium ewaluacyjne).

Najwyżej punktowane publikacje w dyscyplinie zostaną sprawdzone pod względem cytowalności, Field Weighted Citation Impact oraz Key Topics w systemie SciVal. Na tej podstawie zostaną określone zagadnienia kluczowe, które miały największy wpływ w dyscyplinie. Uczelnia otrzyma również przykładowe opisy wpływu z brytyjskiego systemu REF zawierające tożsame zagadnienia kluczowe. Takie porównanie ułatwi dopasowanie istniejących osiągnięć publikacyjnych z potencjalnym wpływem społecznym.


DLACZEGO WARTO?

Minimalizacja ryzyka błędu

Aktualna wiedza na temat stanu publikacji zgłoszonych do PBN pozwoli wyeliminować sytuacje braku zaraportowania części publikacji oraz usunąć ewentualne błędy.

Efektywniejsze planowanie

Prezentowane raporty pozwolą osobom zarządzającym dyscypliną na podjęcie szybkich i efektywnych działań w okresie „sprintu ewaluacyjnego” tj. do końca 2021 r.

Optymalizacja wypełnienia slotów

Aktualizowana na poszczególnych etapach wiedza na temat stanu wypełnienia slotów oraz wskazówki eksperta IRSW umożliwią pełniejsze wypełnienie slotów.

Obiektywna ocena

Dzięki ocenie eksperta IRSW władze uczelni oraz osoby kierujące dyscypliną otrzymają zobiektywizowaną informację o stanie danej dyscypliny.

Pełniejsza kontrola

Informacje na temat stanu publikacyjnego poszczególnych naukowców oraz ich wpływie na dyscyplinę pozwolą władzom rektorskim i kierownikom dyscyplin lepiej kontrolować sytuację.

Rekomendacje zewnętrznych ekspertów

Eksperci IRSW rekomendując określone działania dostarczą wskazówek osobom odpowiedzialnym co do działań optymalizacyjnych do kryterium I oraz możliwych do przedstawienia w ramach kryterium III zagadnień opartych na osiągnięciach naukowych pracowników jednostki.

POROZMAWIAJMY O ROZWIĄZANIACH DLA TWOJEJ UCZELNI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IRSW W LICZBACH

35

DORADCÓW I EKSPERTÓW

100
PROCENT ZAANGAŻOWANIA
120
UCZELNI SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG
7
LAT DOŚWIADCZENIA
1
TAKA FIRMA

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

MASZ PYTANIA DO NASZYCH USŁUG?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl