Od 2014 roku wspieramy polskie uczelnie w ich jak najlepszym rozwoju. W tym czasie udało nam się zrealizować wiele projektów dla szkół wyższych, a do każdej współpracy podchodziliśmy indywidualnie, rozumiejąc odmienny typ działalności każdej z uczelni. Dlatego też niezmiernie miło nam z otrzymanej ostatnio referencji od władz Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, dla której przeprowadziliśmy audyt formalno-prawny dokumentacji kierunku studiów. 

W ramach realizowanej na przełomie 2022 i 2023 roku usługi, zespół pod kierownictwem Grzegorza Laskowskiego, eksperta IRSW, dokonał weryfikacji obowiązujących w uczelni regulacji dotyczących tworzenia, realizacji i doskonalenia programów studiów oraz wzorów dokumentów stosowanych do opisu programów. Efektem naszego audytu było opracowanie raportu prezentującego wyniki audytu oraz zawierającego rekomendację działań doskonalących. W raporcie wskazaliśmy silne i słabe strony istniejących rozwiązań oraz wskazaliśmy konieczne i możliwe działania naprawcze oraz usprawniające, w tym zindywidualizowane i kompleksowe zestawienie zaleceń.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem referencyjnym, który podpisała Pani Rektor dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS.

Audyt-Akademia-Medycznych-i-Społecznych-Nauk-Stosowanych-