Od 2014 roku wspieramy polskie uczelnie w ich rozwoju. W tym czasie z powodzeniem udało nam się zrealizować wiele projektów dla szkół wyższych. Do każdej współpracy podchodziliśmy indywidualnie, rozumiejąc odmienny typ działalności każdej z uczelni. Tym bardziej cieszy nas opinia uzyskana od Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dot. usługi audytowo-szkoleniowej, którą przeprowadziliśmy dla uczelni. Władze szczególnie doceniły bowiem fakt, że w czasie naszej pracy uwzględniliśmy specyfikę uczelni artystycznej.

Zlecony audyt objął swoim zakresem projektowanie i doskonalenie programu studiów. Analizy wskazanego obszaru działalności uczelni, dokonał nasz ekspert – Grzegorz Laskowski. Po jej ukończeniu poprowadził również serię spotkań warsztatowych dla pracowników Akademii.

Poniżej prezentujemy Państwu treść listu rekomendacyjnego otrzymanego od prorektora uczelni – dr hab. Roberta Sowy.

Rekomendacje-ASP-w-Krakowie-1