Usługa audytu, jaką przeprowadziliśmy dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu objęła  zakresem funkcjonowanie administracji i zarządzanie uczelnią. Po przeprowadzeniu analizy obszaru badań naukowych, kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, opracowaliśmy kompleksowy raport, w którym zidentyfikowaliśmy mocne strony uczelni oraz bariery stojące na drodze do jej rozwoju. Następnie zarekomendowaliśmy wprowadzenie zmian mających na celu zoptymalizowanie działań, które umożliwią uczelni osiągnięcie postawionych celów.

Władze Uniwersytetu uznały, że otrzymane wyniki badań i propozycje rozwiązań będą stanowiły ważny element podczas planowanej restrukturyzacji.

Poniżej prezentujemy Państwu list referencyjny otrzymany od rektora uczelni – prof. dr hab. Andrzeja Tretyna.

Rekomendacje-UMK-audyt-strategiczny