Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Nowe zasady pobierania opłat od studentów Wrz26

Nowe zasady pobierania opłat od studentów

Nowelizacja przepisów, co do zasady, ma na celu poprawę obowiązujących uregulowań poprzez wyeliminowanie niejasności interpretacyjnych i usunięcie dotychczasowych niedoskonałości. Tyle teorii – w praktyce bywa z tym niestety różnie. Prace nad noweliza...

Więcej

Poważne zmiany czy tylko ich wrażenie? Nowe rozporządzenie dot. ocen

Nowo opublikowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1356) różni się od poprzedniego nie tylko zmianą w tytule. Cał...

Więcej
Potwierdzanie efektów uczenia się (RPL) a ograniczenia wynikające z charakteru ocen PKA Maj19

Potwierdzanie efektów uczenia się (RPL) a ograniczenia wynikające z charakteru ocen PKA

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 wprowadziła możliwość walidacji i oceny przez uczelnię wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza system studiów (uznawania efektów uczenia się – Recognition of Prior Learning), a w konsekwencji możli...

Więcej
Nowe konkursy Integracji! Wrz23

Nowe konkursy Integracji!

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Urzędu m. st. Warszawy, realizatorów projektu „Warszawa bez barier”, zapraszamy wszystkich, zarówno deweloperów, jak i twórców aplikacji mobilnych, organizacje pozarządowe oraz samorządy, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością do udziału w trzech nowyc...

Więcej
Transformacja uczelnianej administracji Sty01

Transformacja uczelnianej administracji

W ramach organizowanej przez , z przyjemnością udostępniamy wszystkim uczestnikom rozszerzoną wersję materiałów z wykładu "Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej". Autorami wystąpienia oraz dołączonej prezentacji i analizy przypadków (case study) tran...

Więcej
Szkolenia dedykowane dla pracowników uczelni! Sty23

Szkolenia dedykowane dla pracowników uczelni!

Początek roku 2019, to dla zdecydowanie czas nowych wyzwań! Już od stycznia ruszamy z promocją naszych szkoleń dedykowanych, które pomogą wdrożyć Ustawę 2.0 na wszystkich etapach - od zaprojektowania zmian po wdrożenie i egzekucję.Of...

Więcej
Debata: “Statuty uczelni a Ustawa 2.0” – 18 lutego 2019 r. Lut06

Debata: “Statuty uczelni a Ustawa 2.0” – 18 lutego 2019 r.

Już 18 lutego 2019 r. na Politechnice Łódzkiej odbędzie się pierwsza z debat środowiskowych organizowana w ramach NKN Forum. Długa lista zmian, które podyktowane są Ustawą 2.0 umożliwia polskim uczelniom szersze decydowanie na temat własnego ustroju i struktury organizacyjnej. Cykl debat środowiskowych organizowanyc...

Więcej
Nowelizacja UPSWiN Lut13

Nowelizacja UPSWiN

Pojawiła się kolejna nowelizacja , dotycząca możliwości wskazania w statucie uczelni osoby pełniącej obowiązki rektora w sytuacji wygaszenia jego mandatu. Zgodnie z nowym brzmieniem szkoła wyższa może sama zdecydować kto przejmuje ...

Więcej
Przewodnik po nowym systemie szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0 Lut19

Przewodnik po nowym systemie szkolnictwa wyższego – Ustawa 2.0

MNiSW opublikowało przewodnik po nowym systemie nauki i szkolnictwa wyższego. W pracach nad dokumentem brali udział również eksperci IRSW: , , , , , Jakub Kosowski, i, Tomasz Lewiński, Sebastian Kwiecień i Michał Domagała. Przewodnik ma ułatwiać odnalezienie się wśród nowych regulacji i...

Więcej
Ochrona danych osobowych wyzwaniem dla szkół wyższych (część II) Lut26

Ochrona danych osobowych wyzwaniem dla szkół wyższych (część II)

Artykuł będzie zawierać analizę najczęściej występujących naruszeń popełnianych przez szkoły wyższe w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dotychczasowa praktyka przetwarzania danych osobowych przez szkoły wyższe wykazała, że wśród najczęstszych naruszeń dochodzi przy procesie rekrutacji, w przypadku publikowa...

Więcej
Odpłatność za doktorat w okresie przejściowym – interpretacja prawna Lut28

Odpłatność za doktorat w okresie przejściowym – interpretacja prawna

Zagadnienie odpłatności za postępowania związane z nadawaniem stopnia doktora w nowej ustawie zostały uregulowane w art. 182. Zgodnie z jego ustępem 4, opłaty nie pobiera się w uczelni, instytucie PAN, instytucie badawczym, instytucie międzynarodowym od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształce...

Więcej

MNiSW opublikowało rozporządzenie ws. ewaluacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało dzisiaj rozporządzenie dotyczące ewaluacji jednostek naukowych. Reforma przewiduje między innymi: ocenę działalności naukowej w ramach dyscyplin ewaluacja wszystkich pracowników naukowych limit osiągnięć zgłaszanych do oceny ...

Więcej
Konferencja “Direct to Internationalization – how to attract american students to polish universities?” Mar01

Konferencja “Direct to Internationalization – how to attract american students to polish universities?”

W dniach 7-8 marca 2019 serdecznie zapraszamy na dwudniową konferencję z cyklu „Direct to internationalization”, podczas której amerykańscy i polscy eksperci opowiedzą o tym w jaki sposób przyciągać studentów ze Stanów Zjednoczonych na polskie uczelnie wyższe....

Więcej
Konferencja: Ustawa 2.0 – Rozwiązania Statutowe w Sprawach Pracowniczych Mar01

Konferencja: Ustawa 2.0 – Rozwiązania Statutowe w Sprawach Pracowniczych

Już 14 marca zapraszamy w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "USTAWA 2.0 – ROZWIĄZANIA STATUTOWE W SPRAWACH PRACOWNICZYCH". Konferencja ma na celu poruszenie tematów związanych ...

Więcej
Debata – “Szkoły Doktorskie” 20 marca 2019 r. Mar04

Debata – “Szkoły Doktorskie” 20 marca 2019 r.

20 marca odbędzie się druga z debat środowiskowych organizowana w ramach NKN Forum. Tym razem miejscem spotkania będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debata poświęcona będzie nowej firmie kształcenia doktorantów przewidzianej w Ustawie 2.0, czyli szkołom doktorskim. Przedstawiciele polskich uczelni zapreze...

Więcej
Konferencja: “Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego” Mar08

Konferencja: “Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego”

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął patronatem konferencję naukową: "Prawne aspekty reformy szkolnictwa wyższego". Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Administratywistów "Ad rem" Wydziału Prawa i Administracji, działające w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Po...

Więcej
Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej – przewodnik Mar08

Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej – przewodnik

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępniło przewodnik po Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej. Dokument wyjaśnia potrzebę dokonywania zmian w dotychczasowym systemie ewaluacji i przedstawia założenia nowo przyjętych rozwiązań. Dodatkowe uzupełnienie stanowi omówienie 10 najważniejszych mitów dotyczącyc...

Więcej
Konferencja “IT w Uczelniach” Mar25

Konferencja “IT w Uczelniach”

Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął honorowym patronatem konferencję "IT w Uczelniach" organizowaną przez markę GigaCon. Konferencja odbędzie się 16 kwietnia 2019 w Hotelu Courtyard w Warszawie.  Celem konferencji jest...

Więcej
MNiSW: lista 500 czasopism, które dostaną wsparcie Mar28

MNiSW: lista 500 czasopism, które dostaną wsparcie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę 500 czasopism, które jako laureaci konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymają wsparcie przeznaczone na podnoszenie jakości. Dzięki tym środkom, czasopisma będą miały możliwość trafienia do międzynarodowych baz i uzyskania pozycji równorzęd...

Więcej
Proces uczenia się przez całe życie wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego Kwi05

Proces uczenia się przez całe życie wyzwaniem dla szkolnictwa wyższego

Jednym z założeń Procesu Bolońskiego były zmiany w systemie kształcenia, związane ze wzrostem roli procesu uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning). Według profesora J. Aoun'a z Northstern University, podstawowa misja uczelni powinn...

Więcej
Dyscypliny z nowej klasyfikacji – przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów Kwi08

Dyscypliny z nowej klasyfikacji – przyporządkowanie kierunków prowadzonych studiów

  Do 30 IX 2019 uczelnie mają obowiązek przyporządkowania kierunków obecnie prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji. Jednocześnie uczelnia nie może zmieniać procentowego przypisania do dyscyplin dla studiów, które rozpoczęły się przed rokiem 2019/2020. J...

Więcej
Ochrona danych osobowych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce Kwi24

Ochrona danych osobowych w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylen...

Więcej
Debata NKN Forum – 20 maja 2019 r. Kwi30

Debata NKN Forum – 20 maja 2019 r.

Kolejna z cyklu debat środowiskowych odbędzie się 20 maja 2019 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Tym razem tematyka skupiona będzie wokół kształcenia na poziomie wyższym. W trakcie dyskusji poruszone zostaną tematy wymagań i szans, jakie przed procesem kształcenia w uczelniach stawiają przepisy nowej Ustawy...

Więcej
Konferencja Edu IT Trends Kwi30

Konferencja Edu IT Trends

Miło nam poinformować, że Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego objął patronatem medialnym konferencję Edu IT Trends, na którą również serdecznie zapraszamy. Odpowiedni poziom innowacyjności uczelni jest niezwykle istotnym wskaźnikiem w rankingach. Jest to również ważny element w procesie pozyskiwania studentów. ...

Więcej
MNiSW rozdzieliło ponad 13,3 mld zł Maj07

MNiSW rozdzieliło ponad 13,3 mld zł

Zgodnie z nowym algorytmem finansowania, uczelnie i instytuty badawcze otrzymają w tym roku o ok. 0,5 mld zł więcej, niż w roku ubiegłym. Algorytm finansowy, zgodnie z którym wylicza się wysokość subwencji, został wypracowany przez zespół złożony z przedstawicieli uczelni, związków zawodowych i instytutów. Zakłada s...

Więcej
Koła naukowe i inne organizacje studenckie w świetle tzw. Ustawy 2.0 Maj15

Koła naukowe i inne organizacje studenckie w świetle tzw. Ustawy 2.0

Zarówno w poprzedniej ustawie jak i w tzw. Ustawie 2.0 niewielki obszar regulacji obejmuje organizacje studenckie. Założeniem twórców reformy było odformalizowanie procedur zakładania i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich, skupienie narzędzi nadzorczych w rękach rektora i pozostawienie szczegółowych ust...

Więcej
Szkolenie: “Postępowanie administracyjne wobec studentów” Maj22

Szkolenie: “Postępowanie administracyjne wobec studentów”

We współpracy z PCG Academia, organizujemy szkolenie pt. "Postępowanie administracyjne wobec studentów". W ramach szkolenia poruszone zostaną tematy, związane z: administracyjno-prawną strona prowadzenia postępowań związanych z przyjęciami na studia pomocą materialną dla studentów c...

Więcej
Opinia prawna dotycząca możliwości dokonania wypowiedzenia zmieniającego nauczycielowi akademickiemu, w związku ze zmianą warunków pracy i płacy Maj24

Opinia prawna dotycząca możliwości dokonania wypowiedzenia zmieniającego nauczycielowi akademickiemu, w związku ze zmianą warunków pracy i płacy

Postawą dokonania wypowiedzenia zmieniającego w przedstawionym stanie faktycznym jest zmiana warunków pracy i płacy nauczyciela akademickiego, przy czym „nowy” statutowy katalog stanowisk wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. Podstawą wypowiedzenia zmieniającego ma być regulamin wynagradzania zawierający pos...

Więcej
Debata NKN Forum – 1 lipca 2019 r. Cze03

Debata NKN Forum – 1 lipca 2019 r.

Kolejna z cyklu debat w ramach NKN Forum odbędzie się już 1 lipca 2019 r. w  auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach lipcowej debaty podjęty zostanie temat ścieżki kariery i rozwoju kadr w szkolnictwie wyższym. Tematyka deb...

Więcej
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 Cze12

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019

Dostępny jest już Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019. W trójce najlepszych uczelni akademickich znalazł się , oraz .Lista powstała w oparciu o siedem kryteriów takich, jak: - prestiż uczelni ...

Więcej
Konkurs LUMEN 2019 – Leaders in University Management Cze12

Konkurs LUMEN 2019 – Leaders in University Management

Już po raz trzeci firma we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich organizuje konkurs na najlepiej zarządzane przedsięwzięcia i projekty w sektorze uczelnianym. Jego celem jest wskazanie i wyróżnienie najlepszych praktyk profesjonalnego zarządzania szkolnictwem wyższym. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w trzech...

Więcej
Procedury awansu naukowego w świetle Ustawy 2.0 Cze17

Procedury awansu naukowego w świetle Ustawy 2.0

  W zakresie procedur awansu naukowego Ustawa 2.0 wprowadziła szereg zmian, które będą kluczowe z punktu widzenia ubiegania się o stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz o tytuł profesora. Nadanie stopnia doktora Dotychczasowe przewody doktorskie ustąpiły miejsca postępow...

Więcej
IRSW partnerem V Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2019 Cze27

IRSW partnerem V Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2019

19 listopada 2019 roku w Courtyard by Marriott Airport Hotel w  Warszawie odbędzie się V konferencja przeznaczona dla liderów zajmujących się zarządzaniem uczelnią. Głównym tematem tegorocznego spotkania będzie praktyczny aspekt wdrożenia Ustawy 2.0. W ...

Więcej
20 rocznica podpisania Deklaracji Bolońskiej Lip09

20 rocznica podpisania Deklaracji Bolońskiej

W związku z 20. rocznicą podpisania Deklaracji Bolońskiej, w niemieckim radio  wyemitowana została audycja poświęcona procesowi bolońskiemu. O wypowiedź poproszono również naszych ekspertów: oraz Jakuba Brdulaka. Deklaracja bolońska, po...

Więcej
Wewnętrzne akty prawne uczelni – opracowanie i weryfikacja zgodności z Ustawą 2.0 Lip11

Wewnętrzne akty prawne uczelni – opracowanie i weryfikacja zgodności z Ustawą 2.0

Pomagamy uczelniom w zakresie opracowania lub weryfikacji (m.in. pod kątem zgodności z tzw. ) wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, zarządzeń, uchwał). Dysponując bogatym doświadczeniem w zakresie legislacji, opracowujemy również opinie i uzasadnienia oraz dokonujemy oceny skutków regulacji. Specjali...

Więcej
Reforma szkolnictwa w polskich uczelniach – podsumowanie programu Uczelnia 2.0 Lip19

Reforma szkolnictwa w polskich uczelniach – podsumowanie programu Uczelnia 2.0

Wraz z kończącym się powoli rokiem akademickim, nadszedł czas podsumowań. Dokładnie rok temu rozpoczęliśmy pracę nad wdrożeniem przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w polskich uczelniach.  Mając świadomość wyzwań, z jakimi muszą mi...

Więcej
Wsparcie finansowe studentów i doktorantów w świetle reformy szkolnictwa wyższego Lip29

Wsparcie finansowe studentów i doktorantów w świetle reformy szkolnictwa wyższego

Reforma szkolnictwa wyższego reguluje większość zagadnień związanych z systemem przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom. Nie są to zasadnicze zmiany, pojawiło się jednak kilka nowych kwestii związanych z wprowadzeniem Ustawy 2.0. Główne zmiany w obszarze wsparcia finansoweg...

Więcej
Rośnie liczba Europejczyków studiujących za granicą Lip31

Rośnie liczba Europejczyków studiujących za granicą

Eurostat opublikował dane, z których wynika, że studiowanie poza swoim krajem, cieszy się wśród mieszkańców Europy coraz większym powodzeniem. W latach 2013-2017 liczba takich osób zwiększyła się aż o 22%.  Europejski Urząd Statystyczny podaje, że ...

Więcej
Wykaz czasopism naukowych / PDF z podziałem na dyscypliny do pobrania Sie01

Wykaz czasopism naukowych / PDF z podziałem na dyscypliny do pobrania

Niemal 31 tysięcy liczy nowy wykaz recenzowanych materiałów oraz czasopism z konferencji międzynarodowych. Wykaz jest efektem współpracy ze środowiskiem akademickim i eksperckim, a także fundamentem, na którym opiera się nowy sys...

Więcej
III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International! Sie08

III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International!

Już 9 i 10 grudnia odbędzie się kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, czyli III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w tym roku ma przyjemność wyst...

Więcej
Wzrost liczby mobilnych studentów w uczelniach Unii Europejskiej Wrz23

Wzrost liczby mobilnych studentów w uczelniach Unii Europejskiej

W 2017 roku aż 1,7 mln studentów pochodziło z zagranicy. Liczba ta wzrosła od 2013 roku aż o 22%. Studenci Ci stanowili ponad 8% ogółu osób w uczelniach Unii Europejskiej. ...

Więcej
Komunikat MNiSW o zaświadczeniach OPS na potrzeby stypendiów socjalnych – komentarz eksperta IRSW Wrz30

Komunikat MNiSW o zaświadczeniach OPS na potrzeby stypendiów socjalnych – komentarz eksperta IRSW

W ubiegły piątek opublikowało komunikat przybliżający warunki przyznania stypendium socjalnego studentom. Poruszony został w szczególności temat zaświadczeń, uzależnionych od sytuacji materialnej i wydawanych na wniosek studenta. Powołując się na Ustawę 2.0 omówiono również kwestię ni...

Więcej
Konferencja “Ułatw to” 8-10 listopada 2019 Paź22

Konferencja “Ułatw to” 8-10 listopada 2019

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako partner ma zaszczyt zaprosi na konferencję pt. „Poprawa funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych”, która odbędzie się w terminie 8-10 listopada 2019 roku w Hotelu MDM...

Więcej
Konferencja: „Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019” Paź24

Konferencja: „Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”

W dniach 28-29 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1 w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. „Transformacja Akademickiego Szkolnictwa Wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”...

Więcej
Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich Paź30

Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

Niebawem rozpocznie się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dotycząca . Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 15–17 listopada w Centrum Wodnym w Warszawie. Ma ona na celu przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej nauki i szkolnictwa wyższego....

Więcej
Wyniki konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Paź30

Wyniki konkursu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Pojawiły się już wyniki pierwszego konkursu w programie "Inicjatywa Doskonałości  – Uczelnia Badawcza". Miał on na celu wyłonienie oraz wsparcie uczelni, które dążą do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego. Dzięki temu będą mogły konkurować z najlepszymi ośrod...

Więcej
Alians strategiczny Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z PCG Academia Lis19

Alians strategiczny Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z PCG Academia

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz , zawarły porozumienie o współpracy, której celem jest realizacja projektów i działań wspierających uczelnie w ich rozwoju, poprzez dostarczanie ich pracownikom najlepszej wiedzy, wartości oraz narzędzi pozwalających na wyznaczanie celów i ich skuteczne osiąganie....

Więcej