Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Author Avatar
Grzegorz Laskowski

Najchętniej zajmuje się tematyką związaną z szeroko pojętymi formalnymi aspektami projektowania i realizacji kształcenia.

Pierwsze „nowe” rozporządzenia – systemowo istotne, lecz mniej wyczekiwane Paź03

Pierwsze „nowe” rozporządzenia – systemowo istotne, lecz mniej wyczekiwane

Na stronie Dziennika Ustaw RP (, na pozycjach od 1300 do 1305, można już odnaleźć pierwsze akty wykonawcze wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Znalazło się...

Więcej
Zmiany w przepisach dotyczących profilu praktycznego Paź11

Zmiany w przepisach dotyczących profilu praktycznego

Uzasadnienie projektu nowelizacji ustawy z 2011 r. wśród celów wprowadzanych zmian wskazywało na potrzebę zwiększenia integracji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wyposażenia absolwentów w umiejętności i kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy, m.in. przez wprowadzenie profilu praktyczn...

Więcej
Nowe, ale czy lepsze wymagania w zakresie prowadzenia studiów? Paź13

Nowe, ale czy lepsze wymagania w zakresie prowadzenia studiów?

Nowo wprowadzone, kilkunastostronicowe rozporządzenie zawiera liczne regulacje, które rozwiewają dotychczasowe wątpliwości i niedomówienia. Pozytywny odbiór nasila fakt, iż obejmuje obszary, które dotychczas nie były unormowane. Nie jest jednak pozbawione wad. Na szczęście jest ich...

Więcej
Wyzwania wynikające z przymusowego przekształcania profilu kształcenia na praktyczny Lis28

Wyzwania wynikające z przymusowego przekształcania profilu kształcenia na praktyczny

Czego zapewne wszyscy przedstawiciele środowiska szkolnictwa są już świadomi, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym wiele podstawowych jednostek organizacyjnych, w terminie określonym w art. 23 ustawy nowelizującej, będzie przechodzić procedurę dostosowan...

Więcej

Studia inżynierskie drugiego stopnia – tworzenie programu kształcenia i rekrutacja

Rekrutacja na drugi stopnień studiów inżynierskich po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz kwestie związane z tworzeniem i realizacją inżynierskich studiów drugiego stopnia w świetle obowiązujących przepisów, pomim...

Więcej

Wybrane zagadnienia problematyki studiów podyplomowych w świetle obowiązujących przepisów prawa

Liczne pytania ze strony uczelni i ciągłe niedomówienia dotyczące studiów podyplomowych powodują, że warto dokładnie przeanalizować przepisy prawne, które regulują tę materię wprost i pośrednio. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2...

Więcej
Przepisy przejściowe po nowelizacjach 2016 – podręczny wykaz Lis21

Przepisy przejściowe po nowelizacjach 2016 – podręczny wykaz

Przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wprowadzają szereg terminów, w których należy dostosować się do zmienionych przepisów. Część z nich jest bardzo krótka, przez co wymagają wytężonej uwagi i sprawności ...

Więcej
Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów Sty09

Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji przebiegu studiów

Z dniem 1 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1554), którym zastąpiono obowiązujące od 2011 r. analogiczne rozporządzenie z dnia 14 wrze...

Więcej