Na zlecenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zespół pod kierunkiem dr Adama Szota z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) opracował informacje na temat konsekwencji utraty mocy rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni w związku z COVID-19.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie planuje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r., a dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące od 25 maja traci moc 30 września). Niesie to ze sobą określone konsekwencje dla rektorów, do których odnosi się KRA SP we wspomnianych wytycznych. Materiał przegotowany przez ekspertów z IRSW zawiera wskazówki dot. kluczowych decyzji rektorskich, które należy podjąć, aby przygotować uczelnie do roku akademickiego 2020/2021.

Więcej informacji i wytyczne KRASP do pobrania można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

POBIERZ WYTYCZNE KRASP

 

W razie jakichkolwiek pytań dot. powyższego materiału, uprzejmie prosimy o kontakt: tel. +48 530 448 968, e-mail: biuro@irsw.pl .