Na zlecenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), zespół pod kierunkiem dr Adama Szota z Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) opracował informacje na temat konsekwencji utraty mocy rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni w związku z COVID-19.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie planuje wydania rozporządzenia ograniczającego działalność uczelni od 1 października 2020 r., a dotychczasowe rozporządzenie obowiązujące od 25 maja traci moc 30 września). Niesie to ze sobą określone konsekwencje dla rektorów, do których odnosi się KRASP we wspomnianych wytycznych. Materiał przegotowany przez ekspertów z IRSW zawiera wskazówki dot. kluczowych decyzji rektorskich, które należy podjąć, aby przygotować uczelnie do roku akademickiego 2020/2021.

Więcej informacji i wytyczne KRASP do pobrania można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

POBIERZ WYTYCZNE KRASP

 

W razie jakichkolwiek pytań dot. powyższego materiału, uprzejmie prosimy o kontakt: tel. +48 530 448 968, e-mail: biuro@irsw.pl .