Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Nowe zasady pobierania opłat od studentów

Nowelizacja przepisów, co do zasady, ma na celu poprawę obowiązujących uregulowań poprzez wyeliminowanie niejasności interpretacyjnych i usunięcie dotychczasowych niedoskonałości. Tyle teorii – w praktyce bywa z tym niestety różnie. Prace nad nowelizacją przepisów ...

Więcej