Print Friendly, PDF & Email
+100%-
8 najczęściej popełnianych błędów przy wydawaniu decyzji administracyjnych w szkolnictwie wyższym Gru19

8 najczęściej popełnianych błędów przy wydawaniu decyzji administracyjnych w szkolnictwie wyższym

Zapraszamy do lektury kompendium poświęconego najczęściej popełnianym błędom, towarzyszącym wydawaniu decyzji administracyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego. Powstało ono w oparciu o wieloletnią praktykę ekspertów Instytutu Szkolnictwa Wyższego. Na wstępie war...

Więcej
Skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów – wyrok WSA w Lublinie Sty13

Skreślenia z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów – wyrok WSA w Lublinie

Rozstrzygniecie podejmowane przez organ szkoły wyższej w indywidualnej sprawie studenta, jak również prowadzone postępowanie, w których taka decyzja zapada muszą zachować chociażby minimum procedury administracyjnej niezbędnej do prawidłowego załatwienia sprawy i zagwarantowania ustawowych uprawni...

Więcej
Rodzaje decyzji w praktyce szkół wyższych – wyrok WSA w Poznaniu dot. wznowienia studiów Lut04

Rodzaje decyzji w praktyce szkół wyższych – wyrok WSA w Poznaniu dot. wznowienia studiów

Niniejszy artykuł stanowi wstępną próbę rozwiązania generalnych wątpliwości, które bardzo często pojawiają się w praktyce uczelni wyższych, a dotyczących prawidłowego stosowania pojęcia „decyzja” na określenie pewnego władczego aktu administracyjnego, którego adresatem jest student. Nie na darmo w kulua...

Więcej
Publikatory w dokumentach uczelni Mar11

Publikatory w dokumentach uczelni

W ostatnim czasie ustawodawca zdecydował o publikacji tekstów jednolitych ważnych dla sektora szkolnictwa wyższego ustaw: kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pojawia się zatem praktyczne pytanie, jaki wpływ ma taka publikacja na uczelniane dokumenty...

Więcej
Specustawa epidemiczna a decyzje administracyjne w uczelniach – komentarz praktyczny i wyciąg z ustawy Kwi08

Specustawa epidemiczna a decyzje administracyjne w uczelniach – komentarz praktyczny i wyciąg z ustawy

Z uwagi na wejście w życie „specustawy epidemicznej”, która wprowadza wiele zmian w prawie; mowa jest tutaj o ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji k...

Więcej

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl