Kolejna z cyklu debat w ramach NKN Forum odbędzie się już 1 lipca 2019 r. w  auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach lipcowej debaty podjęty zostanie temat ścieżki kariery i rozwoju kadr w szkolnictwie wyższym. Tematyka debaty podyktowana jest potrzebą aktywnej polityki rozwoju kadry akademickiej zaczynając od działań wspierających rozwój kompetencji i kończąc na systemach motywacji w tym zakresie. Wiele uczelni podjęło też wysiłki na rzecz uzyskania i utrzymania Logo HR in Research, którego celem jest wprowadzenie do zarządzania kadrami akademickimi wysokich standardów w zakresie zatrudniania i kształtowania warunków pracy.

Niebawem zostaną rozesłane do wszystkich uczelni i instytutów naukowych zaproszenia z linkiem do rejestracji. Czekamy również na szczegółowy program debaty.

 

______________________________
SPRAWDŹ POPRZEDNIE EDYCJE: