20 marca odbędzie się druga z debat środowiskowych organizowana w ramach NKN Forum. Tym razem miejscem spotkania będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Debata poświęcona będzie nowej firmie kształcenia doktorantów przewidzianej w Ustawie 2.0, czyli szkołom doktorskim.
Przedstawiciele polskich uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich oraz będą dyskutować w tematach struktury nowych szkół, wspólnych szkół dla wszystkich uczelni, programów kształcenia i zasad rekrutacji szkół doktorskich.

Pierwsza z debat odbyła się 18 lutego na Politechnice Łódzkiej i dotyczyła statutów uczelni w świetle ustawy 2.0. Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.
Informacje o rejestracji: www.nkn.gov.pl