Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Co robimy?

 Oferujemy usługi doradcze dla kadry zarządzającej szkołami wyższymi i innymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, świadczone w oparciu o specjalistyczną wiedzę i znaczące doświadczenie zespołu doradców i ekspertów.

Pomagamy polskim uczelniom w rozwoju, oferując usługi w obszarze doradztwa strategicznego i operacyjnego (bieżącego). Wspieramy w rozwiązywaniu bieżących problemów uczelni, wywołanych zmieniającą sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną w naszym kraju. Realizujemy również audyty oraz ewaluacje funkcjonowania uczelni. Całość uzupełnia profesjonalne wsparcie w zakresie prawa nauki i szkolnictwa wyższego, realizowane przez czołowych prawników specjalizujących się w tym zakresie. Dostarczamy pracownikom szkół wyższych narzędzia wspierające ich rozwój oraz pomagamy w realizacji ich strategicznych celów. Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i dążymy do  maksymalnego zadowolenia oraz spełnienia jego potrzeb.

.

NASI KLIENCI


OBSZARY I PRZYKŁADOWE USŁUGI

 • Organizacja i realizacja procesu kształcenia na studiach wyższych
 • Zarządzanie działalnością naukową i przygotowanie do ewaluacji
 • Prawo szkolnictwa wyższego i nauki
 • Zarządzanie uczelnią i jej jednostkami
 • Sprawy studenckie
 • Szkoły doktorskie i sprawy doktoranckie
 • Komercjalizacja technologii oraz wyników badań naukowych
 • Internacjonalizacja kształcenia
Wybrane usługi:
 • Audyt formalno-prawny obszaru kształcenia
 • Ewaluacja wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • Audyt adekwatności oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy
 • Opracowanie lub udoskonalenie korekt do przepisów, wytycznych lub procedur
 • Wdrożenie nowych zasad organizacji i realizacji kształcenia na studiach lub wdrożenie kultury zapewniania jakości kształcenia

Dowiedz się więcej

Wybrane usługi:
 • Ewaluacja formalno-prawna obszaru nauka
 • Audyt bibliometryczny-przygotowanie do ewaluacji jakości działalności naukowej

Dowiedz się więcej

Wybrane usługi:
 • Konsultacje i opinie prawne
 • Weryfikacja i opracowanie uczelnianych aktów prawnych (statuty oraz inne dokumenty ustrojowe)
 • Opracowanie i weryfikacja dokumentacji (projektów umów, opinii prawnych, dokumentacji związanej z procesem kształcenia)
 • Szkolenia
 • Doradztwo prawne i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
Wybrane usługi:
 • Strategie rozwoju uczelni
 • Audyt funkcjonowania uczelni
 • Audyt funkcjonowania administracji
 • Projektowanie nowego modelu organizacyjnego i funkcjonalnego uczelni
 • Opracowanie strategii/polityk sektorowych (obszarowych)
 • Szkolenia
 • Doradztwo i konsultacje dla władz uczelni
Wybrane usługi:
 • Audyt organizacyjny w obszarze obsługi studentów
 • Opracowanie, doskonalenie i wdrożenie jednolitego standardu jakości obsługi studentów
 • Audyt systemu rekrutacji + rekomendacje działań
 • Doradztwo w zakresie poprawy efektywności systemu rekrutacji zarówno w zakresie procedur administracyjnych
 • Audyt systemów stypendialnych (regulacje prawne, procedury wewnętrzne)
 • Opracowanie nowego systemu stypendialnego
Wybrane usługi:
 • Audyt organizacyjny (regulacje prawne, procedury, organizacja szkół doktorskich)
 • Tworzenie szkół doktorskich (opracowanie zasad tworzenia szkół doktorskich, regulaminy)
 • Szkolenia dla doktorantów
Wybrane usługi:
 • Audyt systemu transferu technologii w uczelni
 • Doradztwo w zakresie tworzenia systemu transferu technologii
 • Doradztwo i usługi prawne przy zawieraniu umów licencyjnych, umów konsorcjum, umów usługowych
 • Doradztwo przy zakładaniu spółek typu SPIN-OFF
 • Szkolenia
Wybrane usługi:
 • Przeprowadzenie audytu w obszarze umiędzynarodowienia
 • Tworzenie strategii umiędzynarodowienia uczelni
 • Weryfikacja i optymalizacja procedur i rozwiązań organizacyjnych
 • Wsparcie we wdrożeniu oraz ewaluacja działań
 • Szkolenia

SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH

SZKOLENIA DEDYKOWANE


POZNAJ NASZYCH DORADCÓW

POROZMAWIAJMY O ROZWIĄZANIACH DLA TWOJEJ UCZELNI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IRSW W LICZBACH

35

DORADCÓW I EKSPERTÓW

100
PROCENT ZAANGAŻOWANIA
120
UCZELNI SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG
7
LAT DOŚWIADCZENIA
1
TAKA FIRMA

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

MASZ PYTANIA DO NASZYCH USŁUG?

ZADZWOŃ: 81 8228 615

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl