Fundacja Rektorów Polskich wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydały publikację pt.: „Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r.”, która poświęcona została wybranym zagadnieniom  kształcenia na poziomie wyższym oraz prowadzenia badań naukowych w naszym kraju. Współautorami części III tej publikacji, zatytułowanej „Diagnoza szkolnictwa wyższego”, są  eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – dr Adam Szot oraz dr Jacek Lewicki.

 

W ramach swojego wkładu w powstanie „Diagnozy…” pierwszy z autorów dokonał wnikliwej analizy uregulowań prawnych stanowiących ramy polskiego systemu szkolnictwa wyższego, drugi natomiast poruszył problematykę współpracy międzynarodowej polskich uczelni w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania rankingów i ocen międzynarodowych.

Wszystkie publikacje można pobrać ze strony FRP