Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

dr Adam Szot

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunki prawo i administracja).

Ekspert ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz ekspert ds. formalno-prawnych PKA, wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rzecznik Praw Studenta (wcześniej ekspert w Biurze Rzecznika) w latach 2013-2015. Od 2008 r. nauczyciel akademicki w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.

Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowaniem przepisów w sektorze szkolnictwa wyższego oraz zagadnieniach jakości kształcenia. Wśród innych jego zainteresowań zawodowych znajdują się również te związane w wykładnią prawa, stosowaniem prawa przez organy administracji (w tym organy uczelni) oraz techniką prawodawczą. Autor licznych publikacji naukowych, w tym poświęconych prawnym aspektom studiów wyższych, organizator i współorganizator konferencji naukowych z zakresu szkolnictwa wyższego. Doświadczony szkoleniowiec. W latach 2013-2014 aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych.

Skontaktuj się ze mną