Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Team Avatar

dr hab. Adrian Niewęgłowski

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie patentowym. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Doświadczony wykładowca. Prowadził szkolenia z prawa gospodarczego i prawa własności intelektualnej m.in. dla aplikantów adwokackich, kadry kierowniczej spółek handlowych, pracowników administracji publicznej, nauczycieli akademickich, redaktorów wydawnictw prawniczych, radców prawnych.

 

Skontaktuj się ze mną